МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори Исперих - Втори район

Североизточен подрайон - обхваща територията на град Исперих, източно от улица "Васил Левски" и североизточно от улица "Христо Ботев", селата Китанчево, Тодорово, Яким Груево, Конево, Средоселци, Печеница и Делчево.

Полицейски инспектор Мартин Христов Радев

 

Младши полиц.инспектор Димитър Георгиев Димитров

Обслужва селата Конево, Китанчево и Яким Груево

Район:

Приемно време:

с.Китанчево

 

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часа

с.Конево

Сряда 10.00-12.00 часа

с.Яким

Груево   

Сряда 15.00-17.00 часа

 

Младши полиц.инспектор Милен Иванов Ганев

Обслужва селата Печеница, Делчево и Тодорово

 

Район:

Приемно време:

с.Печеница

Вторник 09.00-11.00 часа

с.Делчево

Четвъртък 10.00-12.00 часа

 

Район:

Приемно време:

с.Тодорово

Понеделник 09.00-11.00 часа

Сряда 15.00-17.00 часа

 

Югоизточен подрайон - обхваща територията на град Исперих, източно от улица "Васил Левски" и югоизточно от улица "Христо Ботев", селата Лъвино, Къпиновци, Подайва, Белинци и Духовец.

 

Полицейски инспектор Мартин Христов Радев

Sunaj Mehmed

Младши полицейски инспектор Сунай Мехмед

Обслужва село Подайва

Приемно време:

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Четвъртък от 15.00-17.00 часа

Обслужва селата Белинци и Духовец

Район:

Приемно време:

с.Белинци

Вторник 15.00-17.00 часа

с.Духовец

Сряда 15.00-17.00 часа

Младши полиц.инспектор Тихомир Лалев Тихов

Обслужва селата Средоселци, Лъвино и Къпиновци

Район:

Приемно време:

с.Лъвино

Понеделник от 09.00-11.00 часа

Сряда 15.00-17.00 часа

с.Къпиновци     

Четвъртък 09.00-11.00 часа

с.Средоселци

Четвъртък 15.00-17.00 часа