МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори Исперих - Трети район
Полицейски инспектор Димитър Драгомиров

Обслужва Самуил

Приемно време:

Понеделник 09.00-11.00 часа

Сряда 13.00-15.00 часа

Петък 15.00-17.00 часа

Район община Самуил - обхваща територията на селата Самуил, Кривица, Хума, Богомилци, Желязковец, Голям Извор, Хърсово, Голяма вода, Кара Михал, Богданци, Ножарово, Владимировци, Здравец и Пчелина.

Полицейски инспектор Димитър Драгомиров Димитров

Обслужва селата Кривица, Хума, Богомилци и Желязковец

Район:

Приемно време:

с.Кривица   

Вторник от 10.00-12.00 часа

с.Хума

Четвъртък 14.00-16.00 часа

с.Богомилци

Вторник 15.00-17.00 часа

с.Желязковец

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Четвъртък 09.00-11.00 часа

 

 Desislav Do4ev 

Младши полицейски инспектор Десислав Неделчев Дочев

с.Голям извор

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда15.00-17.00 часа

с.Голяма вода

Вторник10.00-12.00 часа

Обслужва селата Владимировци, Богданци и Кара Михал

Район:

Приемно време:

с.Владимировци

Понеделник от 15.00-17.00 часа

Четвъртък  от 15.00-17.00 часа

с.Богданци       

Понеделник от 10.00-12.30 часа

Сряда 15.00-17.00 часа

с.Кара Михал

Четвъртък 09.00-11.00 часа

Stanimir Moskov

Младши полицейски инспектор Станимир Симеонов Москов

Район:

Приемно време:

с.Хърсово

Понеделник от 13.00-15.00 часа

Сряда10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часаОбслужва селата Ножарово, Здравец и Пчелина

Район:

Приемно време:

с.Здравец

Вторник от 15.00-17.00 часа

с.Пчелина

Сряда от 15.00-17.00 часа

с.Ножарово

Сряда от 10.00-12.00 часа