МВР

ОД Разград

 

Четвърти район

Обслужват района на кв. "Бели лом", кв. "Добровски"

SBojkov 

Полицейски инспектор Стефан Антонов Бойков

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, ул."Тимок" 1

Телефон: 084/66-05-77


StPetkov

Полицейски инспектор Стоян Петков Станев

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, ул. "Перистър" №4

Телефон: 084/66-05-77