МВР

ОД Разград

 

Осми район

 

 

с.Благоево, с.Балкански, с.Гецово, с.Осенец, с.Дряновец

IvkoPenev

Полицейски инспектор Ивко Пенчев Пенев

 

 

Район

Приемно време

с.Благоево

с.Балкански

с.Гецово

с.Осенец

с.Дряновец

Понеделник 14.00 - 16.00 часа

Сряда 14.00 - 16.00 часа

Петък  15.30 - 17.30 часа

Вторник 14.00 - 16.00 часа

Петък 15.30 - 16.30 часа

 
DimityrConev

Младши полицейски инспектор Димитър Христов Цонев

MMatev 

Младши полицейски инспектор Милен Василев Матев