МВР

ОД Разград

 

Седми район

 

 

с.Дянково, с.Побит камък, с.Раковски, с.Киченица, с.Липник, с.Топчии, с.Просторно

Полицейски инспектор Мариян Валентинов Енчев

Район

Приемно време                             

с.Дянково

с.Побит камък

с.Раковски

с.Киченица

с.Липник

с.Топчии

с.Просторно

Четвъртък   10 - 12.00 часа   

Четвъртък    14 - 16.00 часа 

Четвъртък    10 - 12.00 часа    

Вторник       14 - 15.00 часа  

Вторник       15 - 16.00 часа  

Понеделник  10 - 12.00 часа

Понеделник  13 - 15.00 часа

 
JivkoSlavov

Младши полицейски инспектор Живко Христов Славов

MilenVelikov

Младши полицейски инспектор Милен Александров Великов