МВР

ОД Разград

 

Шести район

 

с.Пороище, с.Черковна, с.Радинград, с.Ясеновец, с.Недоклан, с.Островче, с.Мортагоново, с.Ушинци

Efraim

Полицейски инспектор Ефраим Ниязи Ефраим

Район

Приемно време

с.Пороище

с.Черковна

с.Радинград

с.Ясеновец

с.Недоклан

с.Островче

с.Мортогоново

Вторник 15.30 - 17.30 часа

Понеделник 13 - 15 часа

Петък 14 - 16 часа

Сряда 10 - 12 часа

Петък 10 - 12 часа

Сряда 13 - 15 часа

Сряда 15.30 - 17.30 часа

 


StGeorgiev


Младши полицейски инспектор Стефан Георгиев Стоянов

Район

Приемно време

Адрес на приемната

Телефон

с.Ясеновец


с.Черковна

 

с.Недокланс.Радинград

Понеделник 10 - 12 часа

Петък 15.30 - 17.30 часа

Четвъртък 10 - 12 часа
Вторник 15.30 - 17.30 часа

Понеделник 10 - 12 часа
Сряда 15.30- 17.30 часа

Понеделник 10-12 часа Сряда 13-15 часа

с.Ясеновец,

ул. "Бузлуджа" №1

с.Черковна
ул. "Трети март"

с.Недоклан
ул."Бели лом" №6А

с.Радинград ул."Бузлуджа" 35

084/66-05-77

 

084722/267

 

084269/233 

Младши полицейски инспектор Красимир Тодоров Димитров

Район:

Приемно време: 

Адрес на приемната:

Телефон:

с.Островче

 

 

с.Пороище

 

 

Вторник 15.30 - 17.30 часа

Сряда  10 - 12 часа

 

Понеделник 15.30 - 17.30 часа

Петък 15.30 - 17.30 часа

 

с.Островче

ул."Г.С.Раковски" № 4

 

с.Пороище ул."Асеница"
35

 

 

084764/284

 

 

084/620991

 

 

 

 

       
с.Мортогоново

Понеделник 10 - 12 часа

Петък 15.30 - 17.30 часа

с.Мортогоново

ул."9-ти септември" №25

084711/260
с.Ушинци

Сряда 13 - 15 часа

Петък 10 - 12 часа

с.Ушинци

ул."Бузлуджа" №25

084726/232