МВР

ОД Разград

 

Пети район

 

Полицейски инспектор Николай Христов Радев 

Обслужва района на кв. "Бузлуджа" и кв. "Оборище"

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, жк. "Орел", северно от бл.4

Телефон: 084/62-07-41

IDonev 

Полицейски инспектор Илиян Иванов Донев

Обслужва района на ж.к. "Орел"

Приемно време: Понеделник, сряда и петък от 15.30 - 17.30 часа

Адрес: гр.Разград, жк. "Орел", северно от бл.4

Телефон: 084/62-07-41

Nikolaj Ivanov

Младши полицейски инспектор Николай Иванов Иванов