МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори в РУ "Полиция"-Лозница

Район Бели Лом

018

Младши полицейски инспектор Салим Шукриев Салимов

 

Район

Приемно време:

Адрес на приемната:

Телефон:

С.Бели лом

Сряда 10.00-12.00 ч

Петък 16.00-18.00 ч

с.Бели лом,

ул. "Цариградско шосе" №33

0894616791

С.Веселина

Понеделник 10.00-12.00 ч

Четвъртък 10.00-12.00 ч.

с.Веселина,

ул. "Христо Ботев" №46

0894616791

С.Гороцвет

Вторник 10.00-12.00ч

 

с.Гороцвет

ул. „Искър” №15

0894616791

С.Каменар

Петък10.00-12.00 ч

с.Каменар,

ул. „Тодьовци” №21

0894616791


Район Ловско

ЛНастинов 

Младши полицейски инспектор Любомир Пламенов Настинов

Район:

Приемни дни:

Адрес на приемната:

Телефон:

с.Ловско

Сряда 10.00-12.00 ч.

с. Ловско,

 

0894616747

с.Манстирско

Понеделник 10.00-12.00 ч

 

Манастирско

0894616747

с.Градина

Вторник 10.00-12.00 ч

 

с.Градина,

ул. „Вапцаров” №35

0894616747

с.Студенец

Четвъртък 10.00-12.00 ч

 

с.Студенец,

ул.”Странджа” №18

0894616747