МВР

ОД Разград

 

Началник РУ-Исперих

 

 MMarinov 

Главен инспектор Мирослав Маринов е роден на 10.02.1968 г.

Работи в системата на МВР от 1994 година. Започнал е като разузнавач в РПУ – Исперих. През 2006 година му е присъдена категория «Г» като инспектор в «Криминална полиция». През месец май 2009 година става разузнавач І степен в «Транспортна полиция» - Русе. На 4 януари 2010 година се връща отново на работа в РУ-Исперих. Със заповед на Министъра на вътрешните работи от 20.12.2010 година е назначен за началник на РУМВР-Исперих.

Считано от 30.09.2016 година със заповед на Министъра на вътрешните работи става ВПД заместник директор на ОДМВР-Разград.

От 23.04.2018 година отново заема титулярната си длъжност «Началник на Районно управление – Исперих».

Семен, с две деца. 

Приемно време: вторник от 14 до 16 часа

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на прием на граждани в малките населени места, обслужвани

от РУ – Исперих при ОДМВР гр. Разград от Началник РУ - Исперих


Населени места на територията на

Община Исперих

Дата на провеждане

Час на провеждане

1

с.Белинци,ул."В.Левски" №18

04.12.2019г.

13:00ч.- 14:00ч.

2

с.Средоселци, ул."Светлина" №24

11.12.2019г.

13:00ч.- 14:00ч.

 3  с.Кривица, ул."Ивайло" № 42А        18.12.2019г.   13:00ч.- 14:00ч.