МВР

ОД Разград

 

Началник РУ "Полиция"-Кубрат

 

 

Главен инспектор Ивайло Людмилов Йорданов

Роден на 15.12.1971 г. Завършва висшето си образование в Шуменски университет "Константин Преславски", специалност "Биология и химия".

В системата на МВР постъпва през 1994 г. като полицай в "Охрана на обществения ред" в ПУ-Завет. През 1999 г. става разузнавач в РПУ-Кубрат, а през 2011 г. - началник група "Криминална полиция" в РУП-Кубрат.

Със заповед на Министъра на вътрешните работи Рег.№ 8121К-130/13.01.2017 г. е назначен за началник на Районно управление - Кубрат в ОДМВР-Разград.

Семеен с едно дете.

 

Приемно време: вторник 14.00 – 16.00ч.

Тел. за връзка: (0848) 7-23-30

ГРАФИК

                        1.с. Иван Шишманово         -          18.09.2019г., 14,00ч до 14,30ч;

                        2.с. Веселец                         -           18.09.2019г., 14,45ч до 15,15ч;

                        3.с. Прелез                           -           18.09.2019г., 15,30ч до 16,00ч;