МВР

СДВР

 

Заместник-директори

 


Старши комисар Борислав Симеонов Борисов

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден е на 07.03.1968 г. в гр. София

Завършил е висшето си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1994 г.

Постъпва в системата на МВР през 1995 г.

Преминава през следните длъжности:

Оперативен работник в 01 РУ - СДВР;

Оперативен работник в сектор "Наркотици" отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР;

Началник група в сектор "Наркотици" отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР;

Началник сектор "Наркотици" отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР;

Зам.-началник отдел "Противодействие на престъпления с висока обществена опасност" - СДВР;

Началник отдел "Противодействие на престъпления с висока обществена опасност" - СДВР;

Началник отдел "Противодействие на криминалната престъпност" - СДВР.

От 23.10.2015 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.

Преминал международен полицейски курс на обучение в Будапеща. 


Старши комисар Антон Николаев Златанов, д-р

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден е на 08.10.1976 г. в гр. София.

Завършил e висшето си образование в УНСС през 2000 г. със специалност "Планиране и прогнозиране".

През 2002 г. защитава магистърска степен специалност „Международни икономически отношения” в Стопанската академия в гр. Свищов.
През 2016 г. му е присъдена образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление "Национална сигурност", след публична защита на дисертационен труд.

Постъпва в системата на МВР през 1997 г. като полицай в "Охранителна полиция". През 2001 г. преминава на длъжност "Инспектор" в група "Масови мероприятия" - СДВР и му е присвоено звание "Лейтенант". 

Последователно заема длъжности: 

Началник група в отдел "Специализирани полицейски сили";

Началник група "Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия";

Началник сектор "Масови мероприятия";

Заместник-началник отдел "Охранителна полиция".

От 13.05.2015 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.

Курсове и специализации:

Преминал курсове на обучение в Интерпол и Европейски полицейски колеж, както и в полицейски академии и училища в Холандия, Израел, Германия, Швеция, Португалия, Чехия, Полша, Великобритания, Испания и др. в направленията "Обществен ред и управление на тълпа", "Радикализъм и екстремизъм", "Мащабни масови мериприятия", "Противодействие на футболното хулиганство", "Управление на кризи и кризисен мениджмънт".

През 2016 г. завършва специализирана тренировъчна програма в Полицейската академия на Китай в Шанхай и Пекин, а през 2018 г. - едномесечен курс на тема "Иновативни методи в разследването" в Международния университет по криминалистически науки в Гуджарат, Индия. През 2020 г. специализира в Израел на тема "Противодействие на глобалния тероризъм и антисемитизъм".
zam_direktor_Bilalov_30042018_s
Старши комисар Мариан Стоянов Билалов

Длъжност: заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи

Роден на 12.05.1962 г. в гр. София.

Постъпва в системата на МВР през 1984 г. като курсант във ВСШ „Георги Димитров” - МВР.

Завършил е висшето си образование във ВСШ „Георги Димитров” - МВР през 1989 г.

Преминал през следните длъжности:

Оперативен работник в 04 РУ- СДВР;

Следовател в следствения отдел - София;

Оперативен работник в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” в 04 РУ - СДВР;

Оперативен работник в служба „Национална сигурност” - СДВР;

Началник сектор в Направление „Икономическа полиция” - СДВР;

Заместник-началник Направление „Икономическа полиция” - СДВР;

Началник отдел „Икономическа полиция” - СДВР.

От 27.04.2018 г. е назначен на длъжност заместник-директор на СДВР.

Курсове и специализации:

Преминал международен полицейски курс на обучение в ILEA - Будапеща, Унгария и ILEA - Розуел, САЩ.