МВР

СДВР

 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

 

 

 

 

  

 

     

 

Комисар Тенчо Иванов Тенев

Длъжност: Началник на отдел “Пътна полиция”

Роден през 1962 година в гр. Димитровград. 

Завършил Университет за национално и световно стопанство гр.София.

В системата на МВР е от 1990 г.