Приемно време на началниците на отдел „Пътна полиция”-СДВР

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

Любомир Костадинов

тел.
982-3030

приемно време:

сряда
15.00-16.00

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"


Мартин Цурински


тел.
982-3030

приемно време:

сряда
15.00-16.00

Началник Сектор 01- "Организация и контрол на пътното движение"Николай Петров


тел.
982-7293
982-5660

приемно време:

вторник и четвъртък
15.00-16.00


ВПД Началник Сектор 02 - "Контрол, регулиране 
и осигуряване на мероприятия"Стоимен Славев


тел.
982-3050

приемно време:

четвъртък
15.00-16.00


Началник Сектор 03 - "Административно обслужване"


Даниела Дескова


тел.
982-3178

приемно време:

вторник и четвъртък 
15.00-16.00


Началник Сектор 0
4  "Пътни превозни средства"
тел.
982-3660

приемно време:

вторник и петък
15.00-16.00


Началник група „ОД и АСУД”

За заверяване на проекти по организация на движението

 

Валентин Василев


тел.
982-3515
982-3340

приемно време:

понеделник, сряда и петък 
09.00- 12.00

 

ВПД Началник група "Отчет на водачи на МПС" – Т. Неделчев -  тел. 982-3585 

група "Отчет на водачи на МПС" - тел. 982-7295, 982-7735, 982-2760

Началник група „Автоматизирани системи за контрол на пътното движение” – Б. Славчева – тел. 982-3680

Началник група "Идентификация и технически контрол" – Х. Петров - тел. 982-2545, 982-3126

Началник група "Регистрация и отчет на ПС" – Г. Николова - тел. 982-3433