МВР

ОД Силистра

 

ОДМВР СИЛИСТРА

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза

услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления )

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления )

 

 

 

Контакти:

 

ОДМВР Силистра


РУ Дулово


РУ Тутракан

Първа лична карта на лица от 14 г. до 16 г.

(с валидност 4 г.)

Без такса

Без такса

Без такса

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г. и 18 г.

(с валидност 4 г.)

13

26

65

Лична карта на лица от 18 г. до 58 г.

(с валидност 10 г.)

18

36

90

Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Лична карта на лица от 58 г. до 70 г. (безсрочна)

11

22

55

Лична карта на лица над 70 г. възраст

(безсрочна)

Без такса

Без такса

Без такса

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

2

4

10

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN:

BG35UBBS80023106108408Страница в Административния регистър отговаряща на услуга "Издаване на лична карта на български граждани"