МВР

ОД Силистра

 

Новини

Важно за гражданите с изтичащи лични документи през 2020 г.

Информация към 16.11.2020 г.

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Силистра, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта – в гр. Силистра, гр. Дулово и гр. Тутракан.    

Мярката е с цел облекчаване на по-натовареното звено БДС в гр. Силистра, както и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на сектор БДС при ОДМВР - Силистра, както следва:

 

 

09.11.2020 г.

понеделник

10.11.2020 г.

вторник

11.11.2020 г.

сряда

12.11.2020 г.

четвъртък

13.11.2020 г.

петък

 

Сектор БДС

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

общо:

ОДМВР-Силистра

81
66
76
57
58
338

РУ - Дулово

36
31
39
12
12
130

РУ - Тутракан

22
13
29
13
6
83

 

Адреси на звената в сектор БДС:

гр. Силистра, бул. „Македония“ № 175

гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 6

гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 2

Работно време

от понеделник до петък

от 8.30 ч.  до 17.30 ч.

Проветряване и дезинфекция
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.


Повече информация може да намерите тук

16 ное 2020

РДПБЗН-Силистра: През отоплителния сезон опасността от пожари нараства

С понижаването на температурите и всекидневното използване на отоплителни и  нагревателни уреди значително се повишава опасността от възникване на пожари в бита, предупреждават от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Силистра. Подценяването на противопожарните изисквания, свързани с отоплителния сезон, може да причини запалвания, които не само да доведат до сериозни щети, но и да застрашат живота и здравето на хората.

През миналогодишния отоплителен сезон – от средата на октомври 2019 г. до края на март 2020 г., в Силистренска област при пожари в бита са загинали двама и са пострадали четирима граждани. Възникналите пожари с материални загуби през този период са 35, а броят на запалванията на коминни тела е 30. При произшествията са унищожени близо 600 кв.м покривни конструкции. Тревожен е фактът, че през този  период в областта са възникнали четири инцидента, свързани с изтичане на втечнен газ и последвали експлозии в частни домове.

От РДПБЗН-Силистра напомнят на гражданите да бъдат внимателни при използване на отоплителни и нагревателни уреди. За да не се допускат сериозни инциденти и да не се поставят в опасност животът и имуществото ни, е важно да спазваме основните правила за пожарна безопасност през отоплителния сезон:

За отопление използвайте само стандартни и напълно изправни отоплителни печки на твърдо гориво. Под тях задължително поставяйте негорими подложки и ги разполагайте далеч от горими конструкции и материали. Изключително опасно е разпалването им с леснозапалими течности, тъй като това може да доведе до експлозия и пожар.

Димоотводните тръби /кюнци/ трябва да са стандартни, добре укрепени и здрави. Те не трябва да се включват в комините вертикално през подовите конструкции. Не се разрешава и преминаването им през прозорци.

Комините на сградите трябва да се изграждат от негорими материали и да се измазват външно и вътрешно без наличие на пукнатини и паднала мазилка в таванската им част. Недопустимо е вграждането на дървени греди и горими конструктивни елементи в телата на комините.

Работещите електрически отоплителни и нагревателни уреди не трябва да се оставят без наблюдение.

Инсталациите, в които има включени електродомакински и отоплителни уреди, следва да са изправни и да не се претоварват. Не се допуска подсилването на електрическите предпазители, тъй като се нарушава тяхната защитна функция.

Опасности крие и използването на бутилки с газ пропан-бутан за отопление и за битови нужди. Те не трябва да се съхраняват пълни в подземни помещения, тъй като газта е по-тежка от въздуха и при теч се наслагва по пода на помещението. Опасно е около тях да се разполагат съоръжения, излъчващи топлина. Необходимо е редовно да се проверява изправността на редуцир-вентила на бутилката, тръбопроводите и термоклапана на домакинския или отоплителния уред, тъй като при повреда най–често от тях изтича газ.

11 ное 2020

На 15 ноември отбелязваме Световния ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.

   

Обръщение на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски:

 

            Уважаеми съграждани,

            На 15 ноември 2020 г. светът за петнадесети път ще се обедини от една и съща кауза – да се съхрани човешкият живот и да се отдаде почит на всички, които са го загубили в катастрофи на пътя. Решението от 2005 г. на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя от месец ноември да бъде Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия отговаря на днешните търсения на по-сигурни пътища, по-безопасни превозни средства и по-умели и отговорни  водачи, пешеходци и пътници.

            Всеки ден по пътищата на страната в движението се включват хиляди участници, за да стигнат до училището, службата, залата за тренировка, мястото за разходка и почивка и за да се върнат у дома. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 г. в 6730 пътнотранспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната, затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота.

            Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около нас и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота.

            Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и за живот.

            Нека се движим безопасно!

            Нека се учим и възпитаваме да сме внимателни на пътя!

            Нека безопасността на движението по пътищата бъде наша отговорност!

 

                                                                                    Министър:
                                                                                                            Христо Терзийски

09 ное 2020

Пътна полиция започва акция „Зима“

На 1 ноември в Силистренска област, както и в цялата страна, започва традиционната полицейска акция „Зима”. Тя ще продължи до 30 ноември, като основната ѝ цел е ограничаване на пътнотранспортния травматизъм през есенно-зимния сезон. В рамките ѝ ще се проведат три тематични кампании, реализирани успешно през последните пет години.

Първата – „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, е насочена към водачите на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. и ще протече от 01 до 10 ноември. Пътните полицаи ще следят за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, каруци и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, за технически неизправни пътни превозни средства, за използване на светлоотразителни жилетки от велосипедистите и др.

Втората кампания – „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, ще се проведе от 11 до 20 ноември с фокус върху пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, пътниците и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. Ще се извърша активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване на предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. Специално внимание ще се обръща на пешеходци, движещи се неправилно в тъмната част на денонощието, особено в извъннаселените места. При установяване на нарушения ще се налагат ефективни санкции. В третата неделя на месец ноември – 15 ноември, ще бъде отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Контролът на техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи ще бъде акцент в третата кампания - „Безопасно шофиране през зимата”. Тя ще се проведе от 21 до 30 ноември. Насочена е към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.,

От сектор „Пътна полиция“ предоставят следните препоръки за безопасност на пътя през настъпващия зимен сезон: Необходимо е използването на гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март, съгласно ЗДвП. Триколесните и четириколесните МПС следва задължително да са оборудвани с аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка, както и с други средства за безопасно пътуване през зимата – вериги за сняг, одеяло, зареждане с антифриз, незамръзващ препарат за измиване на стъклата, изправност на отоплителната система, на светлинните източници и светлоотразителната сигнализация на превозното средство. От съществено значение е добавянето на светлоотразителни елементи към облеклото на пешеходците, използването на пешеходни подлези, надлези и пешеходни пътеки за безопасно пресичане, задължително използване на светлоотразителни жилетки от водачите на велосипеди при движение в извъннаселените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

 

От 01.01.2020 г. до 27.10.2020 г. в Силистренска област са регистрирани 230 пътнотранспортни произшествия, 67 от които тежки. Загинали са 12 граждани, а ранените са 82.

През предходния зимен период (01.11.2019 г. – 31.03.2020 г.) в област Силистра са настъпили 107 пътнотранспортни произшествия, 32 от които тежки. Загинали са 7 граждани, ранените са 31.


Зима 2020 година: Препоръки


30 окт 2020

График за посещение на населени места без постоянно полицейско присъствие от мобилни екипи на ОДМВР-Силистра за месец ноември 2020 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец ноември 2020 г. мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:
Община Дулово

Село Черник – 12.11.2020 г., 09:30 часа

Село Овен – 12.11.2020 г., 10:00 часа

Село Вокил – 12.11.2020 г., 10:30 часа

Село Руйно – 12.11.2020 г., 11:00 часа

Село Яребица – 12.11.2020 г., 13:00 часа

 

 

Община Главиница

Село Дичево – 19.11.2020 г., 09:30 часа

Село Сокол – 19.11.2020 г., 10:00 часа

Село Суходол – 19.11.2020 г., 10:30 часа

Село Бащино – 19.11.2020 г., 11:00 часа

Село Коларово – 19.11.2020 г., 13:00 часа

 

 

Община Главиница

Село Цар Самуил – 26.11.2020 г., 09:30 часа

Село Нова Черна – 26.11.2020 г., 10:00 часа

Село Сяново – 26.11.2020 г., 10:30 часа

Село Старо село – 26.11.2020 г., 11:00 часа

Село Търновци – 26.11.2020 г., 13:00 часаЦелта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

29 окт 2020

Детско полицейско управление отвори врати в община Дулово

Третокласници от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ - село Черник, са новите доброволци в Детско полицейско управление в община Дулово. Преди дни официално бе даден старт на инициативата в присъствието на Джина Минкова – инспектор в Детска педагогическа стая, Севги Шефкет – младши полицейски инспектор, Юскел Хамза – директор на училището, Гюлчай Кючюк - класен ръководител, и Кадер Ахмет – експерт в отдел „Образование“. Всички деца получиха светлоотразителни жилетки, тетрадки и химикалки, осигурени от Община Дулово, която ги зарадва и с вкусна почерпка.

През следващите две години бъдещите полицаи ще се обучават по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, хулиганството, вредата от употребата на наркотици и тютюневи изделия, оказване на първа долекарска помощ и др., както и ще имат практически занятия по детска полицейска лична защита. С помощта на полицаи и експерти от други области ще получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

Националната програма Детско полицейско управление е инициатива на Министерството на вътрешните работи. Идеите и темите са дългосрочни и са предназначени за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове.

23 окт 2020