МВР

ОД Силистра

 
Пътнотранспортен травматизъм

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.08.2019 г. - 31.08.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.07.2019 г. - 31.07.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.06.2019 г. - 30.06.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.05.2019 г. - 31.05.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.04.2019 г. - 30.04.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.03.2019 г. - 31.03.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.02.2019 г. - 28.02.2019 г.

Анализ на пътнотранспортния травматизъм на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 01.01.2019 г. - 31.01.2019 г.