МВР

ОД Силистра

 

ОДМВР СИЛИСТРА

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена особена закрила в Република България

(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

Бърза услуга

до 10 работни дни

Контакти:

ОДМВР - Силистра, сектор БДС

Карта на бежанец

30

60

Начини на плащане

на таксите:

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN:

BG35UBBS80023106108408

Удостоверение за завръщане в Република България на чужденецСтраница в Административния регистър отговаряща на услуга "Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България"