МВР

ОД Силистра

 
 

ОДМВР СИЛИСТРА

ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза

услуга

до 3 работни дни

(места за подаване на заявления )

Експресна услуга

до 8 работни часа

(места за подаване на заявления )

 

 

Контакти:

 

ОДМВР Силистра


РУ Дулово


РУ Тутракан

Първи паспорт на лица до 14 г.

10

20

50

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20

40

100

Паспорт на лица от 14 г. до 58 г.

40

80

200

Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път

Плащане чрез Интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

Паспорт на лица от 58 г. до 70 г.

20

40

100

Паспорт на лица над 70 г.

10

20

50

Паспорт на лица с трайно намелена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

15

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN:

BG35UBBS80023106108408Страница в Административния регистър отговаряща на услуга "Издаване на паспорт на български граждани"