МВР

ОД Силистра

 

Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания"

Контролен талон „Водач на МПС без наказания” се издава на водач, който няма наказания за нарушение на правилата за движение по пътищата от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малък от 6 години или в рамките на 6 години не допусне налагане на наказание за нарушение на правилата за движение по пътищата.

За издаване на контролен талон „Водач на МПС без наказания” е необходимо водачът да подаде в сектор „Пътна полиция” следните документи:
•Молба до началника на сектор „Пътна полиция;
•Документ за платена такса;
•Валидно свидетелство за управление на МПС.

На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания”, не се отнемат контролни точки при налагане на първо наказание за допуснато нарушение.