МВР

ОД Силистра

 

Издаване на свидетелства за управление на мпс - необходими документи; такси

1. За издаване на свидетелство за управление на МПС поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

 • Документ за самоличност по ЗБЛД;
 • Документ за платена такса;
 • Карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия /ТОЛЕК/ или Транспортна централна комисия /ТЦЛЕК/;
 • Старото свидетелство за управление на МПС.

2. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

Документ за самоличност по ЗБЛД;
 • Документ за платена такса;
 • Карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК (последният се изисква в случаите, когато лицето попада в изброените заболявания на приложение 1 от Наредба 31/26.07.1999 г. на МТ и МОН);
 • Удостоверение за завършен курс за долекарска помощ от БЧК;
 • Удостоверение за психологическа годност /за категории С, Д, Ттм и Ттб/;
 • Свидетелство за завършено образование /основно, средно, висше/.
 • 3. За издаване на свидетелство на МПС при придобита нова категория:

  Документ за самоличност по ЗБЛД;
 • Документ за платена такса;
 • Карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК;
 • Удостоверение за психологическа годност /за категории ;С, Д, Тм и Тб/;
 • Старото свидетелство за управление на МПС;
 • Свидетелство за завършено образование /основно, средно, висше/.
 • 4. За издаване на дубликат на свидетелство за  управление на МПС /при повреждане, унищожаване, загубване или кражба на оригинала/:

  Документ за самоличност по ЗБЛД;
 • Документ за платена такса;
 • Декларация по образец – чл. 17, ал.1 от ЗБЛД;
 • Декларация, че на лицето не е издавано валидно свидетелство от друга страна на ЕС;
 • Служебна бележка от МВР – в установените от ЗБЛД случаи.
 •  
  Забележка:
  При издаване на свидетелство за управление на МПС се издава и нов контролен талон.
  При промяна на постоянния адрес водачите на МПС са длъжни да подменят наред с личната си карта и свидетелството си за управление на МПС. В този случай картонът на водача се изисква по служебен път от съответния сектор „Пътна полиция” в населеното място по постоянен адрес чрез подаване на молба по образец от заинтересованото лице.

  Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС

  СУМПС

       Обикновена услуга    

            /до 30 дни/       

  Бърза услуга

     /до 10 дни/  

  На лица до 58 год.25 лв50 лв
  На лица от 58 год. до 70 год.11 лв22 лв
  На лица над 70 год.безплатноне се издава
  На инвалиди3 лв6 лв

  Забележка: В цената не са включени контролен талон и комисионни на банките.