МВР

ГД ПБЗН

 

Определяне на образец на протокол за регистриране на горски пожар

Заповед рег.№ 1983з-169 от 14.04.2015 г. на МВР и рег.№ 269 от 21.04.2015 г. на МЗХ, относно определяне на образец на протокол за регистриране на горски пожар (pdf - 616 Kb)

Заповед рег.№1983з-151/27.03.2020г. на ГДПБЗН и рег.№271/31.03.2020г. на ИАГ-МЗХГ за изменение на заповед рег.№1983з-169/14.04.2015г. - рег.№269/21.04.2015г. (pdf - 130kb)

Протокол за регистриране на горски пожар - Приложение 1, съгласно чл. 48 от Наредба №8/2012 г. на МВР и МЗХ (pdf - 529 Kb)

Указания за попълване на протокол за регистриране на горски пожар (pdf - 1052Kb) - отменени от 31.03.2020г.

Нови указания за попълване на протокол за регистриране на горски пожар (pdf - 289kb)