МВР

ГД ПБЗН

 

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

2012 г.

ПРОТОКОЛ № 1 от 3 февруари 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол №1/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 1 от 3 февруари 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 2 от 21 февруари 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол №2/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 2 от 21 февруари 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 3 от 6 март 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 3/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 3 от 6 март 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 4 от 19 април 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 4 от 19 април 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение №4/2012 г.

ПРОТОКОЛ № 5 от 08 юни 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол №5/2012 г.

РЕШЕНИЕ № 5 от 08 юни 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 6 от 27 юни 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 6/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 6 от 27 юни 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 7 от 27 юли 2012 г.

РЕШЕНИЕ № 7 от 27 юли 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение №7/2012 г.

ПРОТОКОЛ № 8 от 27 август 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 8/2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 8/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 8 от 27 август 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 9 от 05 септември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 9/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 9 от 05 септември 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 10 от 20 септември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 10/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 10 от 20 септември 2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 11 от 10 октомври 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 11/2012 г.

РЕШЕНИЕ № 11 от 10 октомври 2012 г.

 

ПРОТОКОЛ № 12 от 26 октомври 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Протокол № 12/2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2към Протокол № 12/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 12 от 26 октомври 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 13 от 9 ноември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 13/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 13 от 9 ноември 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 14 от 23 ноември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 15/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 14 от 23 ноември 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 15 от 11 декември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 15/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 15 от 11 декември 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 16 от 15 декември 2012 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ към Протокол № 16/2012 г.
РЕШЕНИЕ № 16 от 15 декември 2012 г.

 

23 апр 2012