МВР

ОД Видин

 

Районно управление - Кула

 

 

Бисер Кацов - началник група "Охранителна полиция" в РУ-Кула

приемно време: понеделник от 10.00 до 12.00 часа и сряда от 16.00 до 17.00 часа

 

РАЙОН КУЛА - включва административните граници на община Кула с населените места -  гр.Кула, селата Цар Петрово, Тополовец, Чичил, Големаново, Полетковци, Извор махала, Старопатица, Коста Перчово и прилежащите им землища. 

 

Младши полицейски инспектор Илиян Илиев – отговаря за полицейското обслужване на гр.Кула, селата Чичил и Извор махала и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Станислав Стаменов – отговаря за полицейското обслужване на селата Полетковци, Старопатица и Коста Перчово и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Николай Нинов -отговаря за полицейското обслужване на селата Цар Петрово, Тополовец и Големаново и прилежащите им землища.

телефони за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 094/694945

 

РАЙОН ГРАМАДА - включва административните граници на община Грамада с населените места - гр.Грамада, селата Тошевци, Водна, Срацимир, Бранковци, Бояново, Милчина лъка, Медешевци и прилежащите им землища.

Полицейски инспектор Ивайло Александров - отговаря за полицейското обслужване на град Грамада и прилежащите землища.

Младши полицейски инспектор Анатоли Асенов – отговаря за полицейското обслужване на селата Срацимир, Водна и Бояново с прилежащите землища.

Младши полицейски инспектор Любомир Костов – отговаря за полицейското обслужване на  селата Тошевци, Бранковци, Медешевци, Милчина лъка и прилежащите им землища.

телефони за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32

 

РАЙОН МАКРЕШ - включва административните граници на община Макрещ с населените места - селата  Макреш, Вълчек, Толовица, Цар Шишманово, Киреево, Раковица, Подгоре и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Ценко Ценков – отговаря за полицейското обслужване на селата Макреш, Вълчек, Толовица и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Николай Велков - отговаря за полицейското обслужване на селата Цар Шишманово, Подгоре и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Цветан Иванов – отговаря за полицейското обслужване на селата Раковица, Киреево и прилежащите им землища.

тел. за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 09339/220

 

РАЙОН БОЙНИЦА - включва административните граници на община Бойница с населените места -  селата Бойница, Раброво, Каниц, Шипикова махала, Периловец, Бориловец, Шишенци, Градскови колиби и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Николай Неделков – отговаря за полицейското обслужване на селата Бойница, Шишенци, Градскови колиби и прилежащите им землища.

Младши полицейски инспектор Емил Петков – отговаря за полицейското обслужване на селата Раброво, Каниц, Периловец, Бориловец, Шипикова махала и прилежащите им землища.

тел. за контакт: 0938/322-31; 0938/322-32; 094/694909; 09333/208