МВР

ОД Видин

 

СТРУКТУРА

 

ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН е териториална структура на МВР 

 

ОТДЕЛ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

                

Отделът включва секторите “Противодействие на криминалната престъпност", “Противодействие на икономическата престъпност", “Научно-техническа лаборатория” и  “Оперативен анализ и полицейска статистика”. Тези звена пряко осъществяват дейности по предотвратяване, документиране, разкриване и участие в разследване на престъпления.

Отдел “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ”

Началник отдел: комисар Петър Петров - тел. 094 694-290

Отделът включва секторите “Охрана на обществения ред и териториална полиция полиция” и “Пътна полиция”. Тези звена осъществяват дейност по опазване на обществения ред, превенция на правонарушенията, предотвратяване и участие в разкриването на престъпления, осигуряване на безопасност и контрол на пътното движение и др.

ОТДЕЛ “ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО”

Началник отдел: комисар Анелия Йорданова - тел. 094 694-210

Служителите от отдел “Досъдебно производство” осъществяват досъдебно разследване по наказателни дела и извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновност на извършителите. Служителите от полицейското разследване са на пряко служебно и дисциплинарно подчинение на директора на ОДМВР, а по отношение на водените от тях разследвания са процесуално отговорни пред прокуратурата.

“ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ”

тел. 094/ 600-014, факс: 094/ 600-170

Денонощно реагира на получените сигнали. Координира взаимодействието с другите национални и териториални служби на МВР и  дежурни центрове на Регионална дирекция "ПБЗН", тел. 112, Областна управа, Общинска администрация, “Гражданска защита” и Областно пътно управление.

На обслужваната от ОДМВР-Видин територия са структурирани три районни  управления (РУ) – в градовете Видин, Белоградчик и Кула и участъци "Полиция" (УП) - във видинския кв.”Нов път”, гр.Брегово, селата Арчар и Ружинци.

ODMVR_VD