МВР

ОД Видин

 

Новини

407 пътни превозни средства проверили видинските пътни полицаи през м. ноември

Резултати от контролната дейност - в хода на традиционната акция „Зима“, на територията на региона

От 1 до 30 ноември, в рамките на проведени девет специализирани операции на територията на област Видин, униформените служители проверили 271 леки и 68 товарни автомобили, 34 ППС с животинска тяга, 15 велосипеда, 13 селскостопански машини, три мотопеда, един мотоциклет и две електрически тротинетки.
От констатираните общо 81 неизправности на ППС, 40 били по осветителните системи и сигнализацията. Пътните полицаи съставили 12 акта, 54 глоби по фиш и спрели от движение три пътни превозни средства. Двама велосипедисти и деветима водачи на ППС с животинска тяга били санкционирани за установени неизправности на велосипедите и каруците им.
В хода на акция „Зима“ служители на сектор „Пътна полиция“ - Видин са изготвили общо 16 предписания до стопаните на пътя (за отстраняване на недостатъци на пътни настилки, сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, и подобряване на уличното осветление). Към момента 11 от предписанията са изпълнени.

Видинските пътни полицаи напомнят, че през зимата се увеличават рисковете за пътни инциденти и призовават участниците в движението да се съобразяват с условията и стриктно да спазват правилата.
Активният контрол по пътищата в региона ще продължи през целия зимен сезон.

Основни правила за поведение на водачите при зимни условия:

 • да не поемат на път без колите им да са подготвени. Задължително в превозното средство да има вериги за сняг, които при необходимост да се поставят на гумите на автомобилите;
 • препоръчително е преди тръгване на път всеки водач да взема със себе си топли дрехи, вода и храна;
 • добре е при планиран дълъг път през зимата водачите да се осведомяват за прогнозата за времето и да проверяват предварително актуалната пътна обстановка. На дълъг път да управлява винаги най-подготвеният водач;
 • При възникване на ситуация и въвеждане на временна организация, водачите, особено на товарни автомобили, да се съобразяват и изпълняват указанията за това. 

Основни правила за поведение на пешеходците:

 • по възможност да носят по-ярки дрехи, които да ги правят по-лесно забележими на пътя;
 • да пресичат само на определените за целта места и то след като внимателно се огледат;
 • да не забравят, че ползването на мобилни телефони разсейва, затова е добре по възможност да не се ползват при пресичане.

03 дек 2020

Актуална информация за улеснение на гражданите при издаване на български лични документи

Справка към 30 ноември за приети заявления и връчени български лични документи в звената "БДС" при ОДМВР-Видин

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Видин предоставя актуална информация за броя на приетите заявления и връчените български лични документи в делничните дни на изминалата седмица:  

 

23.11.2020 г.

понеделник

24.11.2020 г.

вторник

25.11.2020 г.

сряда

26.11.2020 г.

четвъртък

27.11.2020 г.

петък

 

 

Общо

 

ОДМВР - Видин

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД

приети заявления/

връчени БЛД311/443

Сектор БДС

45/66

44/50

41/56

40/59

28/48

198/279

РУ - Белоградчик

9/6

9/6

8/2

3/5

7/13

34/33

РУ - Кула

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Сектор Пътна полиция

13/41

13/25

17/26

24/13

12/26

79/131

 

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Видин, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта:

 • гр. Видин – ОД МВР-Видин,  ул.“Цар Симеон Велики“ №87;
 • гр. Белоградчик – РУ-Белоградчик,   пл.”Възраждане” №3;
 • гр. Кула – РУ-Кула,   ул.”Възраждане” №36.

Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

01 дек 2020

Конкурс за вакантна длъжност „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай“ в отдел „Разследване“

Документи на кандидати ще се приемат до 14 декември включително

Със заповед на министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР–Видин на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност.

Съобщение за конкурса е публикувано във в-к Ние, бр.48/23.11.2020 г.

Документите за участие в конкурса ще се приемат до 14 декември включително - в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен” при ОДМВР–Видин, адрес: гр. Видин, ул. “Цар Симеон Велики” № 87.

Телефон за контакт с „Човешки ресурси“- 094 694 444

Заповед № 8121К-10525/12.11.2020 г.

ВАЖНО: Последващата информация, за хода на конкурса, ще бъде публикувана в електронната страница в интернет на Дирекция „Човешки ресурси” – МВР, в рубриката „Конкурси и обяви”, след заповедта, обявяваща конкурса за ОДМВР-Видин: Д"ЧР" - МВР.

25 ное 2020

Информация за гражданите: Срокът на валидност на българските документи за самоличност е удължен

С изменение на параграф 10 от преходните и заключителни разпоредби на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците, гласувани на 06.11.2020 г., беше прието следното:

Срокът на валидност на личните карти и паспортите, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.01.2021 г., се удължава с 6 месеца.

Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

При желание/необходимост всеки гражданин  може да подаде заявление за нова лична карта и паспорт и преди изтичането на удължения срок.
В ОДМВР-Видин е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност. Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство, за да се подава заявление за нов документ. 
Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Видин имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР-Видин:

 • сектор „Български документи за самоличност“  в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“№87;
 • Районно управление гр. Белоградчик, пл. „Възраждане“№3;
 • Районно управление гр. Кула, ул. „Възраждане“№36;

Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“, във видинската Южна промишлена зона.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления в гр. Белоградчик и гр. Кула  приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
- подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
- при вече изтекъл срок на валидност;
- при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.
Работното време на гишетата в делнични дни е от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване.
Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

Всеки понеделник, на интернет-страницата на ОДМВР-Видин, се публикуват числовите данни за броя на подадените заявления и получените лични документи в делничните дни на предходната седмица. Целта на предоставената информация за натовареността на гишетата е да подпомогне гражданите в избора им на подразделение, в което да подменят личните си документи.

Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg. Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e-uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР-Видин, към 31.10.2020 год.:

 • Изтичащи лични карти до края на  2020 год. - 3 390 броя, а до края на  2021 год. – 12 688 броя.
 • Изтичащи паспорти до края на  2020 год. - 1 950  броя, а до края на 2021 год. - 3 157 броя.
 • Изтичащи СУМПС до края на  2020 год. - 3 080 броя, а до края на 2021 год. - 6 747 броя.

18 ное 2020

Видинските огнеборци припомнят мерките за пожарна безопасност през зимата

Рискът от пожари нараства през отоплителния сезон

Масовото използване на локални отоплителни уреди усложнява пожарната обстановка през зимния сезон, увеличава се опасността от възникване на пожари. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Видин апелира към жителите на региона да бъдат внимателни и отговорни.

Огнеборците припомнят правилата за пожаробезопасна експлоатация на различните видове отоплителни уреди през този сезон:

При отопление с електрически уреди:

 • Използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими и леснозапалими материали;
 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Изключвайте уредите с реотани, когато нямат наблюдение и контрол от възрастен човек; преди лягане за сън; когато спре тока; преди да излезете навън;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Преди отоплителния сезон проверете изправността на електрическата инсталация;
 • Не забравяйте, че само автоматичните и стандартните предпазители (бушони), са в състояние да предотвратят трагедия.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с твърдо гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не разпалвайте отоплителните уреди на твърдо гориво със запалителни течности;
 • Поставете под отоплителния уред негорима подложка, която да излиза отстрани поне на 25 см., а отпред най-малко на 50 см., ако подът под него е горим;
 • Съхранявайте твърдото гориво извън жилищните помещения;
 • Не оставяйте отоплителните уреди да работят без наблюдение;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;
 • Не забравяйте комините – те трябва да са измазани и без пукнатини; периодично да се почистват от натрупаните в тях сажди; димоотводите (кюнците) да се монтират стабилно укрепени и на безопасно разстояние от горими материали и конструкции; не зауствайте димоотводите във вентилационните тръби и шахти.

Ако се отоплявате с уреди, работещи с течно гориво:

 • Не използвайте самоделни и с неясен произход и качество уреди;
 • Уверете се, че огънят от печката няма да се разпространи извън нея;
 • Съхранявайте горими и леснозапалими материали далеч от печките;
 • Не запалвайте топла /неизстинала/ нафтова печка – това може да доведе до взрив;
 • Проветрявайтередовно помещенията;
 • Съхранявайтегоривото само в метални съдове и извън жилищните помещения;
 • Спазвайте инструкциите на производителите за поддръжка, експлоатация, ремонт и мерките за безопасност на уредите;

Ако се отоплявате с уреди, работещи с газ пропан-бутан:

 • Поддържайте газовото оборудване в състояние, осигуряващо спазването на изискванията за безопасност, като извършвате замянана празна за пълна бутилка от обекти за продажба на бутилки и газ, оторизирани от държавните органи за технически надзор;
 • Не използвайте стари бутилки, които не са преминали технически преглед;
 • Не използвайте редуцил-вентили, които не са предназначени за битови бутилки с газ;
 • Не използвайте стари редуцил-вентили с обгорени или напукани уплътнения;
 • Не използвайте стари и напукани маркучи и такива по-дълги от 1,5 метра;
 • Не поставяйте газовите бутилки в близост до източници на топлина;
 • Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение;
 • Не допускайте деца да използват газ;
 • Не допускайте небрежност при транспортиране, съхраняване и използване на бутилки с газ.

При пожар сигнализирайте незабавно на телефон 112.

 

В илюстрациите - съветите на огнеборците за пожаробезопасна кухня, пожаробезопасно отопление и пожаробезопасна електрическа инсталация.

17 ное 2020

В ОДМВР – Видин е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.253, ал.1 от Наказателния кодекс

Действията по разследването се осъществяват под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин

На 11 ноември, на ГКПП Дунав мост – 2, митнически инспектори извършили проверка на товарна композиция, шофирана от турски гражданин. В кабината на влекача установили – в раница и найлонова торба, голяма парична сума.  В превозното средство пътували още двама турски граждани. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Паричната сума - 450 020 евро, била иззета, а мъжете задържани. Случаят е докладван в Окръжна прокуратура – Видин. В областната дирекция на МВР-Видин е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 253, ал.1 от НК – прикриване на произхода на имущество, придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние.
На 12 ноември тримата чужденци са привлечени в качеството на обвиняеми по образуваното досъдебно производство, и с прокурорско постановление са задържани за срок до 72 часа.
Работата на разследващия екип продължава.

13 ное 2020

Обръщение на министъра на вътрешните работи по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

По решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година, в седмицата от 9 до 15 ноември, хора от целия свят ще отдадат почит към загиналите и ще отправят молитви за здраве и бързо възстановяване на получилите физически или психически травми. В християнските храмове Световният ден ще бъде отбелязан на 15 ноември - ден и за осъзнаване на необходимостта от ново отношение и култура в движението по пътищата. Безопасността на движението е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас даде своя принос.
Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на повече време за възприемане на света около и в нас. Нека заедно продължим по пътя на отговорния избор за движение със съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск, и даване предимство на живота, посочва министърът на вътрешните работи Христо Терзийски в своя призив за подкрепа почитането на паметта на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Обръщение на министъра на вътрешните работи (пълен текст)

09 ное 2020

На Архангеловден българските полицаи отбелязват своя професионален празник

Старши комисар Петър Коцин: 8-ми ноември е ден на признание за обществената значимост на нашата професия

Поздравление от директора на ОД МВР-Видин по случай професионалния празник на българската полиция

Уважаеми колеги,
В навечерието на 8-ми ноември – ден, в който българските полицаи отбелязват своя професионален празник, отправям пожелания за спорен и резултатен труд,  успехи и семейно благополучие.
Да бъдем сърцати и енергични.
Да работим с мъжество и доказан професионализъм.
Да продължим да полагаме усилия за добруването на българските граждани – да бъдат защитени, спокойни и сигурни.
8-ми ноември е ден на признание за обществената значимост на нашата професия и повод да се поздравим.
Честит празник, колеги. 
Св. Архангел Михаил – закрилникът, да бди над всички.
Бъдете здрави!

 

***

Българската полиция отбелязва своя професионален празник на 8 ноември – Архангеловден.  Честван е за първи път през 1924 г., а инициативата е на софийския градоначалник о.з. подполк. Георги Кисьов. Тогавашният министър на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев приема идеята и след консултации със Софийския митрополит спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил (21.11. по стар стил).  Писменото мнение на митрополит Стефан изяснява, че „Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и дисциплина и царуването на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел като представител на дадената от бога власт, да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите в страната, чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите“.
При избора на патрон на полицията натежава аргументът, че Св. Архангел Михаил символизира властта, изпълняваща закона. С телеграма № 7932/24.09.1924 г. министър Русев нарежда на столичния градоначалник и на всички окръжни управители: „За патронен празник на цялата полиция в Царството се определя денят на Св. Архангел Михаил – 21.11. (8.11. - нов стил)“. 
След  55-годишно прекъсване Празникът е възстановен по предложение на Националния полицейски синдикат. С решение на Министерски съвет традицията 8 ноември да се чества като професионален празник на българската полиция е възстановена през 1999 г.

06 ное 2020