МВР

Медицински институт на МВР

 

1_CKB_cenorazpis_NEW2Централна клинична база - София

Централна клинична база се състои от: консултативно-диагностичен блок, стационарен блок, аптека и административно-стопански

1. Клинико-диагностични структури и лаборатории

2. Стационарен блок:

  
Отделение по спешна медицина

   Терапевтичен профил 

   Хирургичен профил