МВР

Медицински институт на МВР

 

Съвременна апаратура

Медицинският институт на МВР разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение.

 

Спирален компютърен томограф  с високо качество на образа. Притежава автоматичен инжектор за контрастна материя и сух термопринтер. Извършват се компютър-томографски изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, опорно-двигателен апарат.

Многофункционални ултразвукови апарати  с цветен доплер – клинична система за сърдечни, абдоминални, съдови, акушеро-гинекологични изследвания, както и тиреоидна диагностика и изследвания на други повърхностни структури, снабдена с доплер с отлични характеристики и изградена на модулен принцип позволяващ използването на широка гама от трансдюсери с различни характеристики и цели. Системата обединява изключителното качество на изображението с високата точност на измерванията в B-mode, M-mode, Doppler-mode, осигурени от мощния софтуер и даващи възможност за висока информативност на образната диагностика, за запис и пренос на данни, образ и звук.
Ултразвукови апарати за инвазивна диагностика под ехографски контрол Bruel&Kaer 1846, снабдени с пълен набор от трансдюсери за абдоминални изследвания, тиреоидни и акушеро-гинекологични изследвания, трансректална диагностика с възможности за прецизна насочена биопсия на коремни органи под ехографски контрол.

 

 

Гама камера

С нея се извършват:
- миокардни перфузионни сцинтиграфии;
- динамични бъбречни сцинтиграфии;
- сцинтиграфии на кости, бял дроб, жлези с вътрешна секреция;
- онкологични нуклеарно-медицински изследвания;
- метаболитна кюритерапия.

 

 

 

 

 

Корнеален топограф, който е единствен в цяла България.
Той дава възможност за прецизна диагностика на всякакви заболявания на очната повърхност.

 

 

 

 

 

 

 

 


Комбиниран ултразвуков и пневматичен литотриптер, който позволява ефективно фрагментиране на
конкрементите в бъбреците, уретерите и пикочния мехур.

 

 

 

 

 

Екстракорпорален литотриптер от последно поколение .
С този съвременен апарат се извършва разбиване на камъни в пикочо– отделителната система с фокусирани механични ударни вълни, без оперативна намеса.
Процедурата се извършва без необходимост от анестезия и е с нисък процент на усложнения.

 

 

 

 

Апарат за анестезия. Последна генерация на този тип апарати. Притежава множество режими на обдишване, постоянно мониторно наблюдение на пациента и възможност за продължителна работа при спиране на тока.

 

 

 

Дихателен апарат:

  •   възможност за обдишване на пациенти от всички възрастови групи;
  •   възможност за подаване на газова смес с процент на кислорода от 21 до 100 %;
  •   затопляне и овлажняване на газовата смес;
  • наличие на цветен дисплей за мониториране на основните параметри на вентилация;
  • автоматично регулиране на параметрите на дишане в зависимост от идеалното тегло на пациента;
  • наличие на акустични и визуални аларми.

Мамограф

Съвременен мамограф с висока разделителна способност, с два размера на филмите - 18/24 и 24/30. Високото качество на образа дава възможност за ранна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

 

Апарат за фибробронхоскопия с автофлуоресценция

Бронхоскопията с автофлуоресценция играе важна роля за откриване на много ранен рак на белите дробове /карцином in citu/ и определяне на местата, подходящи за вземане на материал за изследване /биопсия/. Автофлуоресцентното изследване позволява да се биопсират зони, които при обикновената фибробронхоскопия изглеждат напълно нормално.