МВР

Медицински институт на МВР

 

Дирекция

Директор

Проф. д-р Ненчо Смилов, д.м.Главна медицинска сестра


Мария Драгомирова

Магистър по управление на здравни грижи и магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве.