МВР

СДВР

 

Информация за налични номера в отдел "Пътна полиция" - СДВР


Номерата са изложени в списък, с който гражданите могат да се запознаят на място и да направят своя избор.

Днес 02.07.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2001РС до СВ2250РС, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 29.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1451РС до СВ2000РС, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 25.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0701РС до СВ1450РС, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 22.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0201РС до СВ0700РС, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 18.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9551РР до СВ9998РР и от СВ0001РС до СВ0200РС, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 15.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9051РР до СВ9550РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 11.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9001РР до СВ9050РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 03.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7101РР до СВ9000РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 02.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7001РР до СВ7100РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 01.06.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5701РР до СВ7000РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 28.05.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5001РР до СВ5700РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 21.05.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4101РР до СВ5000РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 14.05.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3401РР до СВ4000РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 30.04.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1201РР до СВ3400РР и от СВ4001РР до СВ4100РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 15.04.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0001РР до СВ1200РР, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 25.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9001РH до СВ9998РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 24.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8001РH до СВ9000РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 18.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7501РH до СВ8000РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 17.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7001РH до СВ7500РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6501РH до СВ7000РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 12.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001РH до СВ6500РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5351РH до СВ6000РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 05.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4851РH до СВ5350РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 02.03.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4101РH до СВ4850РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 24.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4001РH до СВ4100РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 19.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3401РH до СВ4000РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 17.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2501РH до СВ3400РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1501РH до СВ2500РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 11.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0001РH до СВ1500РH, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 06.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9001РМ до СВ9998РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 03.02.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8001РМ до СВ9000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 30.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4051РМ до СВ4100РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 27.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6701РМ до СВ8000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 24.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6201РМ до СВ6700РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 23.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001РМ до СВ6200РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 22.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4001РМ до СВ4050РМ и от СВ5601РМ до СВ6000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 20.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5101РМ до СВ5600РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 17.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4601РМ до СВ5100РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4101РМ до СВ4600РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 14.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3501РМ до СВ4000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3001РМ до СВ3500РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 10.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2501РМ до СВ3000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2001РМ до СВ2500РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 08.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1451РМ до СВ2000РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 07.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0951РМ до СВ1450РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 06.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0451РМ до СВ0950РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 03.01.2020г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0001РМ до СВ0450РМ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 30.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9501РК до СВ9998РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 27.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9001РК до СВ9500РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 23.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8251РК до СВ9000РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 20.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7751РК до СВ8250РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 19.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7301РК до СВ7750РК  и от СВ8501РК до СВ8550РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 17.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7001РК до СB7300РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6501РК до СB7000РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6351РК до СВ6500РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 12.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001РК до СВ6350РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 10.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5776РК до СВ6000РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4801РК до СВ5775РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 05.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4451РК до СВ4800РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 04.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3851РК до СВ4000РК, от СВ4101РК до СВ4450РК и от СВ4050РК до СВ4100РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 03.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3351РК до СВ3850РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 02.12.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2801РК до СВ3350РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 29.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2301РК до СВ2800РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 28.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1801РК до СВ2300РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 27.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4001РК до СВ4050РК и от СВ1301РК до СВ1800РК, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 26.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0801РК до СВ1300РК т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 25.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0301РК до СВ0800РК т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 22.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9801РВ до СВ9998РВ т. 1 и от СВ0001РК до СВ0300РК т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 21.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9401РВ до СВ9800РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 19.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8901РВ до СВ9400РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 18.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8401РВ до СВ8900РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 14.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7901РВ до СВ8400РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 12.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7301РВ до СВ7900РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 11.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6501РВ до СВ7300РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 07.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001РВ до СВ6500РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 06.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5751РВ до СВ6000РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 05.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5451РВ до СВ5750РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 04.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5351РВ до СВ5450РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 01.11.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4801РВ до СВ5350РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 31.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4601РВ до СВ4800РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 30.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4026РВ до СВ4100РВ т. 1 и т. 2, и от СВ4101РВ до СВ4600РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 28.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3601РВ до СВ4000РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 25.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3051РВ до СВ3600РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 24.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2601РВ до СВ3050РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 23.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2101РВ до СВ2600РВ т. 1 и от СВ4001РВ до СВ4025РВ т. 1 и т. 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 22.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1551РВ до СВ2100РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 21.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1051РВ до СВ1550РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 18.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0551РВ до СВ1050РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 17.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0051РВ до СВ0550РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 16.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9701РА до СВ9998РА т. 1 и от СВ0001РВ до СВ0050РВ т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 15.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9351РА до СВ9700РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 14.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8851РА до СВ9350РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 11.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8051РА до СВ8850РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 10.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7801РА до СВ8050РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 09.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7651РА до СВ7800РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 07.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7101РА до СВ7650РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 04.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6601РА до СВ7100РА, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 02.10.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4076РА до СВ4100РА тип 1, тип 2 и от СВ6001РА до СВ6600РА тип 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР 

Днес 30.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5751РА до СВ6000РА, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 26.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5251РА до СВ5750РА т.1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 25.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4051РА до СВ4075РА т.1 т.2 и от СВ5001РА до СВ5250РА т. 1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 24.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4501РА до СВ5000РА т.1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 20.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3901РА до СВ4000РА и от СВ4101РА до СВ4500РА т.1, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 19.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3401РА до СВ3900РА, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 18.09.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3001РА до СВ3400РА и от СВ4001РА до СВ4050РА - тип 1, тип 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 17.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2501РА до СВ3000РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2001РА до СВ2500РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1701РА до СВ2000РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 12.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1201РА до СВ1700РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 11.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1001РА до СВ1200РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 10.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0501РА до СВ1000РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0001РА до СВ0500РА, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 04.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9801НХ до СВ9998НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 02.09.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8851НХ до СВ9800НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 29.08.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7901НХ до СВ8850НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 28.08.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7401НХ до СВ7900НХ  и от СВ4076НХ до СВ4100НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 27.08.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7001НХ до СВ7400НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 26.08.2019г. след 14:00 ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6501НХ до СВ7000НХ, съгласно заповед № 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 22.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6001НХ до СВ6500НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 21.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4026НХ до СВ4075НХ - тип 1 тип 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 20.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5651НХ до СВ6000НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 19.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ5101НХ до СВ5650НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 16.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4701НХ до СВ5100НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 15.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4451НХ до СВ4700НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 14.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3851НХ до СВ4000НХ и от СВ4101НХ до СВ4450НХ - тип 1 и от СВ4001НХ до СВ4025НХ - тип 1, тип 2, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 13.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ3351НХ до СВ3850НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 12.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2851НХ до СВ3350НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 09.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2551НХ до СВ2850НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 08.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ2051НХ до СВ2550НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР

Днес 07.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1801НХ до СВ2050НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 06.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1301НХ до СВ1800НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 05.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ1001НХ до СВ1300НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 02.08.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ0551НХ до СВ1000НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.


Днес 31.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9801НТ до СВ9998НТ и от СВ0001НХ до СВ0550НХ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 30.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ9301НТ до СВ9800НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 29.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8801НТ до СВ9300НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 26.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8701НТ до СВ8800НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 25.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ8201НТ до СВ8700НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 24.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ4051НТ до СВ4100НТ тип 1, 2 и  от СВ7701НТ до СВ8200НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 23.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ7151НТ до СВ7700НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.

Днес 22.07.2019г. след 14:00ч. в отдел "Пътна полиция" към СДВР ще бъдат приемани заявления за номера по избор от СВ6601НТ до СВ7150НТ, съгласно заповед 4332з-564/19.07.2019г. на директора на СДВР.