МВР

СДВР

 

Работно време на Отдел "Пътна полиция"

Работно време на Отдел „Пътна полиция” при СДВР с граждани от понеделник до петък :

Деловодство

7:30 – 17:00

Гише 15

Регистрация и промяна в регистрация на ППС:

Подготовка на документи за регистрация на превозни средства, изискващи идентификация (сверка на рами и двигатели)

7:30 – 16:00

Гишета от 54 до 64

Подаване на документи за промяна на собственост и за нови ППС

8:00 – 16:00

Гишета 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Получаване свидетелства за регистрация

8:00 – 16:30

Гишета 40, 41

Получаване на свидетелства за регистрация на ППС от друг регион

 

8:15 – 16:45

Гишета 51, 52, 53

Транзитни табели

8:00 – 16:30

Гишета 6, 7, 8

Прекратяване на регистрация

8:00 – 16:30

 

Гишета 3, 4, 5

Административно наказателна дейност

7:30 – 17:00

Гишета от 9 до 13

Подаване и получаване на СУМПС, издаване и получаване на удостоверения, издаване талон на водача на МПС без наказания

 

 

7:30 – 17:00

 

 

Гишета от 23 до 37

Издаване и получаване на фишове и електронни фишове

 

7:30 – 17:00

Стая 18А, 18Б, 18В, 18Г

Организация на движението и съгласуване на проекти

понеделник 9:00-12:00

сряда9:00-12:00

петък9:00-12:00

Фургони 73, 74

Протоколи ПТП

8:30 – 17:00

Гише 21

Всички останали служби в Отдел „Пътна полиция” при СДВР работят от 8:30 до 17:30