МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

На 25.06.2020 г. при съвместна акция на дирекцията и Специализираната прокуратура на Република България бяха задържани за подкуп висши полицейски служители.

    На 25.06.2020 г. при съвместна акция на дирекцията и Специализираната прокуратура на Република България бяха задържани за подкуп висши полицейски служители. Вече е известено, че става дума за началник отдел „Наркотици“ в ГДБОП, комисар Цветан Панков и началник сектор в същия отдел, главен инспектор Кирил Ванков, както и за още един служител на МВР на изпълнителска длъжност. На проведен брифинг непосредствено след операцията Главният прокурор на Република България, г-н Иван Гешев изрази благодарност и поздрави служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР и Специализираната прокуратура за перфектно свършената работа и проявения висок професионализъм при провеждането на оперативноиздирвателните мероприятия по случая. Операцията беше шумно отразена в медиите за масово осведомяване и социалните медии.

   По-късно, на 28.06.2020 г. Специализираният наказателен съд остави и двамата задържани началници от ГДБОП в ареста, уличени в участие в организирана престъпна група.

   На брифинг от същия ден старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР също изрази благодарност към Специализираната прокуратура и Главния прокурор за оказаната подкрепа и продължаващото успешно сътрудничество в противодействието на престъпността в системата на вътрешните работи. Той определи поведението на двамата задържани началници като изключително нагло, арогантно и безпрецедентно в историята на силовото ведомство.

   Старши комисар Банков изказа своята благодарност и към служителите на дирекцията, за положените огромни усилия и професионализъм при провеждането на специализираната операция.

25 юни 2020