МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Задържани полицейски служители от РУ - Сливо поле при ОДМВР - Русе


   Всеки един случай на корупция в системата на МВР е важен  независимо, че много от хората биха казали, че това са дребни случаи, които нямат  значение. Други биха казали, че това е обичайна практика от много години. За дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР премахване на корупцията дори и възлизаща на минимална стойност ще бъде  приоритет. И промяната вече се вижда с всеки изминал ден.

   На 6 срещу 7 януари 2021 г. на пътя Силистра - Русе при операция на дирекция Вътрешна сигурност под ръководството на ОП Русе, са  задържани трима полицейски от РУ - Сливо поле при ОДМВР - Русе, по време на поискване  на  подкуп от водач на МПС при извършване на проверка от служителите по ЗДвП. По време на проверката те установили нарушение от водач на автомобил на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), но вместо да му съставят акт и той да заплати глоба в полза  на държавния бюджет, служителите му поискали парична сума, която задържали за себе си.

   Окръжна прокуратура - Русе и дирекция „Вътрешна сигурност“ при МВР са наблюдавали полицейските служители в продължение на повече от 6 месеца. При разследването са установени и документирани множество случаи на получени подкупи от същите служители в качеството им на  автоконтрольори от РУ - Сливо поле. 

   Тримата са обвиняеми за извършено престъпление по чл. 302, т. 1,  във вр. с чл. 301, ал. 1 и ал. 2 от НК. С постановление на наблюдаващия по наказателното производство прокурор от ОП Русе, полицейските служители и са привлечени като обвиняеми, единият за 22 деяния, вторият за 12 и последния за 9 деяния. По отношение на тримата ОП Русе е наложила мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до по 72 часа в следствения арест Русе.   

   За престъплението е предвидено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, глоба - до 20 хиляди лева, лишаване от право да се заема определена държавна и обществена длъжност и да се упражнява определена професия или дейност.

   „Прочистването на системата ще продължи и МВР ще бъде безкомпромисно към извършители на корупционни действия“, подчерта старши комисар Стефчо Банков.

 

06 яну 2021

Поздравителен адрес по повод професионалния празник на МВР

Уважаеми колеги,
За мен е голяма чест и удоволствие, да се обърна към Вас в този ден, за да засвидетелствам уважението си към дейността Ви.
Честит професионален празник! Бъдете горди от избора си да противодействате на корупционните практики и правонарушения, с оглед затвърждаване на доверието и авторитета на МВР пред българските граждани, нашите работодатели. Горд съм, че имам възможност да ръководя личности като Вас-добре подготвени, знаещи и мотивирани, които имат пред себе си ясна цел и кауза-противодействието и борбата с корупцията в МВР.
Изказвам искрената си благодарност за високия професионализъм и отговорност, с които ден след ден практикувате една от най-достойните и уважавани професии, често пъти лишавайки близките си хора от вашето присъствие. Пожелавам Ви да бъдете здрави! Пожелавам Ви благополучие и професионална удовлетвореност! Изказвам и благодарността си към близките Ви, които неуморно Ви подкрепят с търпението и обичта си! Честит празник!
Ст.комисар Ст. Банков, д-р Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“-МВР

08 ное 2020

Пореден повод за гордост за служителите на дирекция „Вътрешна сигурност“- МВР.

   Изключително висока оценка за своят професионализъм и постигнати резултати получиха служителите от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР по случай професионалния си празник на 08.11.2020 г.

  1. Със заповед на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР“ III степен е награден 1 (един) служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.
  2. Също със заповед на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, с „ОБЯВА НА БЛАГОДАРНОСТ “ и парична награда са наградени общо 6 (шест) служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  3. Със заповеди на министъра на вътрешните работи, г-н Христо Терзийски, в по-висока степен са преназначени 8 (осем) служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  4. Със заповед на главния секретар на МВР, гл. комисар Ивайло Иванов, с „ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ“и парична награда са наградени общо 6 (шест) служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР;
  5. Със заповеди на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“, ст. комисар Стефчо Банков, с „ ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ С ПАРИЧНА НАГРАДА“са наградени общо 7 служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.
  6. Със заповеди на директора на дирекция „Вътрешна сигурност“, ст. комисар Стефчо Банков, с „ ОБЯВЯВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТ С ПАРИЧНА НАГРАДА“са наградени общо 6 служители на дирекцията по чл. 142, ал. 1, т. 3 от ЗМВР.

08 ное 2020