МВР

Дирекция "ВС"

 

Директор

старши комисар Георги Петров Георгиев

  

Директорът на дирекция "Вътрешна сигурност" е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи.

Приемен ден: всеки вторник от 15:00 до 17:00 ч.

тел.:  +359.2.9825149, ел. поща: [email protected]