МВР

Медицински институт на МВР

 

КОНКУРСИ

 

НАУЧНИ СТЕПЕНИ

 

   Образователна и научна степен "Доктор"

           -
кандидат - д-р Иван Димитров Пидакев

                       Автореферат

                       Рецензия акад.проф.д-р Николай Яръмов, д.м.н.

                       Рецензия доц. д-р Иван Василевски, д.м.

                       Становище проф.д-р Николай Дамянов, д.м.н.

                       Становище проф.д-р Детелина Луканова, д.м.

                       Становище доц д-р Димитър Буланов, д.м.

           -
кандидат - д-р Стратина Стратиева Стратиева

                       Автореферат

                       Рецензия проф. Петров, д.м.н.

                       Рецензия проф. Генов, д.м.н.

                       Становище проф. Янчева, д.м.н.

                       Становище проф. Хараланов, д.м.

                       Становище доц. Костов, д.м.

                      

           -
кандидат - д-р Атанас Костов Андреев

                        Автореферат

                        Рецензия проф. Кастелов, д.м.

                        Рецензия доц. Цачев, д.м.
                   
                        Становище проф. Яръмов, д.м.н.
    
                        Становище проф. Стоков, д.м.н.

                        Становище проф. Ставрев, д.м.н.

           - кандидат - д-р Аделина Иванова Павлова

                       Автореферат /.pdf/

                       Рецензия проф. Пешев, д.м.н. /.pdf/

                       Рецензия проф. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Сергиева, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Минчев, д.м.н. /.pdf/

                       Становище доц. Симеонова, д.м. /.pdf/

 

           - кандидат - д-р Адриана Христова Русева

                       Автореферат /.pdf/

                       Рецензия проф. Стефанова-Петрова, д.м.н. /.pdf/

                       Рецензия проф. Владимиров, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Николовска, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Бонева, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Андонов, д.м. /.pdf/

 

   Научна степен "Доктор на науките"

           - кандидат - доц. д-р Илия Петров Лозев, д.м.

                       Автореферат - I част  /.pdf/

                       Автореферат - II част /.pdf/

                       Автореферат - ІII част /.pdf/

                       Автореферат - IV част /.pdf/

                       Рецензия проф. Топалов, член кор. БАН /.pdf/

                       Рецензия проф. Червенков, д.м. /.pdf/

                       Рецензия проф. Станкев, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Гиров, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Атанасов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище доц. Мошев, д.м. /.pdf/

                       

 

АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСИ

   Конкурс за длъжност професор по "Обща хирургия"

               ОБЯВА

   Кандидат
                      - доц.д-р Николай Дамянов Дамянов, д.м.н.

                           Резюмета на научните трудове

                           Рецензия проф.Лозев, д.м.н.

                           Рецензия проф.Драганов, д.м.н.

                           Рецензия проф.Маджов, д.м.н.

                           Становище проф.Смилов, д.м.

                           Становище проф.Младенов, д.м.н.

                           Становище проф.Балтов, д.м.


                           Становище проф.Кастелов, д.м.


   Конкурс за длъжност професор по "Акушерство и гинекология"

                ОБЯВА   
   
   Кандидат
                      - доц.д-р Петър Христов Петров, д.м.н.

                          Резюмета на научните трудове
   

                         Прекратен


   Конкурс за длъжност доцент по "Кардиология" 
                

               ОБЯВА  

               Рецензия проф. Гацов, д.м.н.

               Рецензия проф.Рамшев, д.м. 

               Становище проф.Балтаджива-Трендафилова, д.м.

               Становище проф.Кътова, д.м.

               Становище проф. Шалганов, д.м.     

               Становище проф. Постаджиян, д.м.

               Становище доц.Йовчевски, д.м.

 Кандидати
                      - д-р Жейна Влаева Чернева, д.м.

                          Резюмета - обзорни статии

                          Резюмета - оригинални статии

                      - д-р Иван Христев Мануков, д.м.

                          Резюмета на научните трудове
   Конкурс за длъжност професор по "Обща хирургия"

                 ОБЯВА


                 
Рецензия проф. д-р Димитров, д.м.н.

                
Рецензия проф. д-р Яръмов, д.м.н.

                
Рецензия доц. Кондарев, д.м.

                 
Становище проф. д-р Белоконски, д.м.н.

                  Становище проф. д-р Учиков, д.м.н.

                  Становище проф. д-р Баташки, д.м.
 
                  Становище проф. д-р Костов, д.м.н.
                 

  
Кандидати
                      - доц.д-р Цанко Николов Цанков, д.м.

                           Списък на научните публикации

                           Резюмета на научните трудове

                      - доц.д-р Илия Петров Лозев, д.м.н.

                           Списък на научните публикации

                           Резюмета на научните трудове

                      - доц.д-р Николай Дамянов Дамянов, д.м.н.

                           Резюмета на научните трудове

   Конкурс за длъжност доцент по  "Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)"

                 ОБЯВА

   Кандидат - д-р Стоянка Динева Георгиева, д.м.

                       Списък на научните публикации с резюмета

                       Рецензия проф. Хаджидеков, д.м.

                       Рецензия доц. Млъчкова, д.м.

                       Становище проф. Тотев, д.м.

                       Становище проф. Яръмов, д.м.н.

                       Становище проф. Наумов, д.м.н.

                       Становище доц. Недевска, д.м.

                       Становище доц. Николовска, д.м.

         

Конкурс за длъжност професор по "Урология"

                 ОБЯВА  

   Кандидат - доц. д-р Ненчо Петров Смилов, д.м.    

                       Списък на научните публикации /*.pdf/

                       Резюмета на научните трудове  /*.pdf/

                       Рецензия проф. Младенов, д.м.н. /.pdf/

                       Рецензия проф. Салтиров, д.м.н. /.pdf/

                       Рецензия проф. Цветков, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Хинев, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Шишков, д.м. /.pdf/.

                       Становище доц. Колев, д.м. /.pdf/

 

   Конкурс за длъжност професор по "Ортопедия и травматология"

                 ОБЯВА  

   Кандидат - доц. д-р Румен Василев Кастелов, д.м.    

                       Научен актив /*.pdf/

                       Резюмета на научни трудове след придобиване на АД "ДОЦЕНТ" /*.pdf/

                       Рецензия проф. Джеров, д.м.н. /pdf/

                       Рецензия проф. Танчев, д.м. /pdf/

                       Рецензия проф. Владимиров, д.м.н. /pdf/

                       Становище проф. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище доц. Андреев, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Ставрев, д.м.н. /.pdf/

                       Становище доц. Атанасов, д.м. /.pdf/

 

   Конкурс за длъжност доцент по "Ото-рино-ларингология" и доцент по "Кардиология"

                ОБЯВА

   Кандидат - "Кардиология" -  д-р Мариана Василева Господинова, д.м.

                       Списък на научните трудове /.pdf/

                       Резюмета на научни трудове след защита на докторска дисертация /.pdf/

                       Рецензия проф. Григоров, д.м.н. /.pdf/

                       Рецензия проф. Миланова, д.м. /.pdf/

                       Становище от проф. Денчев, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Търнев, д.м.н. /.pdf/

                       Становище доц. Мазнев, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Димитров, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Гацов, д.м.н. /.pdf/

 

   Кандидат - "Ото-рино-ларингология" -  д-р Светла Василева Димитрова, д.м.

                       Списък на научните трудове /.pdf/

                       Резюмета на научни трудове /.pdf/

                       Рецензия проф. Бенчев, д.м.н. /.pdf/ 

                       Рецензия доц. Стоянов, д.м. /.pdf/

                       Становище доц. Тодоров, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Чалъков, д.м. /.pdf/

                       Становище проф. Павлов, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Едрев, д.м.н. /.pdf/

                       Становище проф. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

 

  Конкурс за длъжност професор по "Дерматология и венерология"

                 ОБЯВА

   Кандидат - доц. д-р Георги Константинов Чернев    

                       Списък на научните трудове в цялата академична кариера  /*.pdf/

                       Списък на реални публикации след придобиване на АД "ДОЦЕНТ" /*.pdf/

                       Резюмета на публикациите след придобиване на АД "ДОЦЕНТ" /*.pdf/

                       Рецензия - проф. Пейчева, д.м.н. /*.pdf/

                       Рецензия - проф. Троянова, д.м. /*.pdf/

                       Рецензия - доц. Пехливанов /*.pdf/

                       Становище - проф. Иванов, д.м.н. /*.pdf/

                       Становище - проф. Яръмов, д.м.н. /*.pdf/

                       Становище - доц. Бакърджиев, д.м. /*.pdf/

                       Становище - доц. Балабанова, д.м. /*.pdf/

 

  Конкурс за длъжност доцент по "Обща хирургия"

               ОБЯВА

   Кандидат - д-р Ваня Николова Узунова

                      РЕЗЮМЕТА - ЧАСТ І /.pdf/

                      РЕЗЮМЕТА - ЧАСТ ІІ /.pdf/

                      Рецензия проф. Яръмов, д.м.н. /*.pdf/

                      Рецензия проф. Учиков, д.м.н. /*.pdf/

                      Становище доц. Мошев, д.м. /*.pdf/

                      Становище доц. Кондарев, д.м. /*.pdf/

                      Становище проф. Мурджев, д.м. /*.pdf/

                      Становище проф. Хаджиев, д.м. /*.pdf/

                      Становище доц. Лозев, д.м. /*.pdf/

 

  Конкурс за длъжност професор по "Офталмология"

              ОБЯВА

  Кандидат - доц. д-р Ботьо Джонов Ангелов 

                      Списък на научните трудове /*.pdf/

                      Списък на резюмета на научни трудове /*.pdf/

                      РЕЗЮМЕТА - ЧАСТ І /.pdf/

                      РЕЗЮМЕТА - ЧАСТ ІІ /.pdf/

                      РЕЗЮМЕТА - ЧАСТ ІІІ /.pdf/

                      Рецензия проф. Ц. Марков, д.м.н. /.pdf/

                      Рецензия проф. Пр. Гугучкова-Янчулева, д.м.н. /.pdf/

                      Рецензия проф. Б. Петровски, д.м.н. /.pdf/

                      Становище проф. С. Чернинкова-Гопина, д.м.н. /.pdf/

                      Становище доц. Р. Христова, д.м. /.pdf/

                      Становище доц. А. Попова, д.м. /.pdf/

                      Становище проф. Н. Яръмов, д.м.н. /.pdf/

 

ДОКТОРАНТИ

        Информация за задочни докторанти за учебната 2019 - 2020 г.
      
                    Прием
                    Такси за кандидатстване и обучение
      
        Информация за задочни докторанти за учебната 2018 - 2019 г.

                   Прием      
                   Такси за кандидатстване и обучение

        Информация за задочни докторанти за учебната 2017 - 2018 г.

                   Прием                
                   Такси за кандидатстване и обучение

    
    Информация за задочни докторанти за учебната 2016 - 2017 г.

                   Прием

                   Такси за кандидатстване и обучение

        Информация за задочни докторанти за учебната 2015 - 2016 г.

                   Прием

                   Такси за кандидатстване и обучение

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

      Свободни длъжности за специализанти по "Хирургия", "Пневмология" и "Кожни и венерически болести"

                   ЗАПОВЕД

                   ОБЯВА

      Свободна длъжност за специализант по "Ендокринология и болести на обмяната"

                   ЗАПОВЕД
   
                   ОБЯВА

      Свободни длъжности за специализанти по "Анестезиология и интензивно лечение", "Гастроентерология", "Кожни и венерически болести" и "Клинична лаборатория"

                   ЗАПОВЕД

                   ОБЯВА


                  
      Свободна длъжност за специализант по "Очни болести"

                   
ЗАПОВЕД

                  
ОБЯВА

      Свободна длъжност за специализант по "Ендокринология и болести на обмяната" 

                    
ЗАПОВЕД       

                   
ОБЯВА

       Свободна длъжност за специализант по "Ушно-носно-гърлени болести"

                   
ЗАПОВЕД

                   
ОБЯВА

       Свободна длъжност за специализант по "Ендокринология и болести на обмяната"
     
                      
ЗАПОВЕД

                       ОБЯВА

       Свободна длъжност за специализант по "Образна диагностика"

                       ЗАПОВЕД /.pdf/

                       ОБЯВА /.doc/ 

       Свободна длъжност за специализант по "Урология"

                       ЗАПОВЕД /.pdf/

                       ОБЯВА /.doc/

        Свободни длъжности за специализанти по "Гастроентерология" и "Нервни болести"

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА /*.doc/

        Свободни длъжности за специализанти  по "Гастроентерология"

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА /*.doc/

        Свободни длъжности за специализанти  по "Нефрология"

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА /*.doc/

        Свободни длъжности за специализанти  по "Хирургия"

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА /*.doc/

         Свободна длъжност за специализант  по "Ендокринология и болести на обмяната"

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА /*.doc/

         Свободна длъжност за специализант  по "Кожни и венерически болести"              

                        ЗАПОВЕД /*.pdf/

                        ОБЯВА