МВР

Медицински институт на МВР

 

Работно време

ПРИЕМНО КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

Кардиология8.00 – 14.00 ч.
Пулмология8.00 – 14.00 ч.
Алергология8.00 – 14.00 ч.
Хематология8.00 – 14.00 ч.
Гастроентерология8.00 – 14.00 ч.
Вътрешни болести8.00 – 14.00 ч.
Неврология8.00 – 14.00 ч.
Психиатрия8.00 – 14.00 ч.
Ендокринология8.00 – 14.00 ч.
Кожно-венерически болести8.00 – 14.00 ч.
Нефрология8.00 – 14.00 ч.
Детски болести8.00 – 14.00 ч.
Хирургия8.00 – 14.00 ч.
Урология 8.00 – 14.00 ч.
Травматология и ортопедия8.00 – 14.00 ч.
У Н Г8.00 – 14.00 ч.
Отоневрология и Аудиометрия8.00 – 14.00 ч.
Очни болести8.00 – 14.00 ч.
Гинекология8.00 – 14.00 ч.
Предварителна анестезиологична подготовка11.00 – 14.00 ч.
Специфични консултативни функции непрекъснато
    

КАБИНЕТИ ПО ФУНКЦИОНАЛНА И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Компютърен томограф8.00 – 13.00 ч.
Образна диагностика 8.00 – 13.30 ч.
Физиотерапия7.30 – 13.30 ч.
Функционална диагностика 8.00 – 14.00 ч.
Патоанатомия7.30 – 13.30 ч.

ЛАБОРАТОРИИ

Клинична лаборатория7.30 – 14.00 ч.
Микробиологична лаборатория7.30 – 13.00 ч.
Отделение по радиоизотопна диагностика7.30 – 13.00 ч.