МВР

ОД Бургас

 

БДС

Сектор БДС към ОДМВР Бургас

адрес: ул. "Георги Кирков" № 15

Началник:  Милка Василева

приемен ден: четвъртък от 10.00 до 12.00 часа

тел. градска линия: 056/856533

e-mail address:  [email protected]

Уважаеми граждани,

Информирамe Ви, че чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:

e-uslugi.mvr.bg

всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис

може да подаде заявление за издаване на:

  • лична карта и паспорт
  • удостоверение за събития свързани с издаването на документи

 

СЪОБЩЕНИЕ:

   Във връзка с изтичащия голям брой български документи за самоличност през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи, сектор „Български документи за самоличност“ при  ОДМВР Бургас уведомява следното:

   1. Българските граждани с постоянен адрес на територията на ОДМВР Бургас могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт  за обикновена услуга (до 30 дни) във всяко районно управление на ОДМВР Бургас, в което има звено „Български документи за самоличност“- РУ 01 Бургас, РУ 05 Бургас, РУ Царево, РУ Средец, РУ Камено, РУ Карнобат, РУ Айтос, РУ Несебър, РУ Поморие, РУ Сунгурларе, РУ Приморско, РУ Созопол и РУ Малко Търново

   2. Заявления за издаване на лична карта и/или паспорт  за бърза или експресна услуга се подават само в РУ 01 Бургас.

   3. Заявление за подмяна на български лични документи може да се подаде и преди изтичане на срока на документите.


 Справка за извършените административни услуги (приети заявления за издаване на български лични документи и връчени лични документи) в звената БДС при ОДМВР Бургас


Срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.

          
   Допълнителна информация и нормативни документи:

Адреси на паспортни служби ОДМВР - Бургас

Административни услуги, предоставяни от сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР Бургас

Administrative Services from Sector “Bulgarian identity dokuments” at Regional Directorate of the Ministry of Interior-Burgas

Закон за българските лични документи 

Правилник за издаване на българските лични документи 

Административни нарушения и наказания по ЗБЛД (doc) 

Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР (doc)

Заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани(pdf) 

Декларация за изгубен/откраднат документ (pdf) 

Искане за връщане на паспортна бланка (pdf) 

Заявление за издаване на‭ ‬удостоверение за‭ ‬преминавания през ГКПП/издадени БЛД (pdf) 

Такси(doc) 

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МВР

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР (doc) 

Български лични документи, издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България (doc)