МВР

ОД Бургас

 

Миграция

Сектор "Миграция" към ОДМВР Бургас

адрес: гр. Бургас  8000,  ул. “Перущица” № 63, к-с "Лазур"

Началник сектор "Миграция"  Ивелина Михова

приемен ден: четвъртък от 14.00 до 16.00 часа.

тел.: 056/856 809, 056/856 557, 056/856 573  факс: 056/856 188
 
тел.: 056/856 391  - гишета

e-mail address:  [email protected]

Банковa сметкa на ОДМВР-Бургас за превод на таксите по Тарифа 4
бланка АДРЕСНА КАРТА
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ ДЪЛГОСРОЧНО по ЗЧРБ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ КРАТКОСРОЧНО по ЗЧРБ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСТОЯННО по ЗЧРБ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО по ЗЧРБ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ за събиране на семейство на ЧУЖДЕНЕЦ
бланка ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на статут на ЛИЦЕ БЕЗ ГРАЖДАНСТВО
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС нотариална заверка
Декларация за адрес на пребиваване по чл.20а от ЗВПНРБГЕСЧТС при лично явяване на
собственика

декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ нотариална заверка
декларация за адрес ЧУЖДЕНЕЦ при лично явяване на собственика
Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС
Заявление за членовете на семейство на ГЕС
Искане за издаване на удостоверителен документ