МВР

ГД ПБЗН

 

Пожаро-приложен спорт

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ"

Правилник за организиране и провеждане на състезания по пожароприложен спорт от 28.02.2018 г.

ПРАВИЛНИК за организиране и провеждане на състезания по пожароприложен спорт 2013 г. (отменен)
Приложения към ПРАВИЛНИК за организиране и провеждане на състезания по пожароприложен спорт

СПИСЪК на спортните клубове на Българската федерация за пожароприложен спорт с отразена тяхна категоризация 

П Р А В И Л А за категоризация на клубовете членове на Българската федерация за пожароприложен спорт

П Р А В И Л А за работа на Главната съдийска колегия на Българската федерация за пожароприложен спорт

Най-добри резултати /в секунди/, постигнати на Републикански състезания по пожаро-приложен спорт