МВР

ОД Варна

 ИНФОРМАЦИЯ за СЛЕДВАЩИ ЕТАПИ, КЛАСИРАНЕ и ДРУГИ по обявените конкурси ТЪРСЕТЕ НА:
https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-main

КЛАСИРАНЕ от подбор за длъжност системен оператор - Участък Долни чифлик
ОБЯВА/22.03.2019 г.

Областна дирекция на МВР - Варна обявява начало на прием на документи по следните конкурси:

I. КОНКУРС обявен с МЗ  № 8121К-6631/05.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 20 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:    
- 4 (четири) вакантни длъжности в  Сектор „Специализирани полицейски сили“;
- 3 (три) вакантни длъжности в Първо РУ – Варна;
- 4 (четири) вакантни длъжности във Второ РУ-Варна;
- 4 (четири) вакантни длъжности в Трето РУ-Варна;
- 1 (една) вакантна длъжност в Четвърто РУ-Варна;
- 2 (две) вакантни длъжности в Участък –Белослав и Аврен към Четвърто РУ-Варна;
- 2 (две) вакантни длъжности в Пето РУ- Златни пясъци.

II. КОНКУРС обявен с МЗ  № 8121К-6634/05.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 8 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 3 (три) вакантни длъжности в Участък – Вълчи дол към РУ- Девня; 
- 3 (три) вакантни длъжности в Участък – Дългопол към РУ- Провадия;
– 2 (две) вакантни длъжности в  РУ – Аксаково.

ІІІ. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6951/14.03.2019г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 13 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 13 (тринадесет) вакантни длъжности в група „Общинска полиция“ (по допълнителен щат-чл.94 от ЗМВР) на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ към щата на Областна дирекция на МВР-Варна.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
-   Да имат завършено средно образование;

Място за получаване и подаване на документи:
В административната сграда на Областна дирекция на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, )

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 23.03.2019г. до 11.04.2019г. /включително/ , 
от 09:30 часа до 12:00 часа.
За информация : сектор “Човешки ресурси” - тел. 052/ 652223; 652216.

Информация за необходимите документи, етапи, класиране и други по обявените конкурси търсете на : https://www.mvr.bg/dhr/конкурси-main“.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА/15.03.2019 г.


Областна дирекция на МВР - Варна обявява начало на прием на документи по следните конкурси:

I. КОНКУРС обявен с МЗ № 8121К-6734/07.03.2019 г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 15 вакантни младши изпълнителски длъжности „МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР“ ІІ-І степен, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 10 (десет) вакантни длъжности в  Сектор „Пътна полиция“;

- 3 (три) вакантни длъжности в РУ – Девня;
- 2 (две) вакантни длъжности в РУ- Провадия  Участък – Дългопол.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
-   Да имат завършено средно образование;
-  Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока.

II. КОНКУРС обявен с МЗ  № 8121К-6641/06.03.2019 г. за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Варна на 14 вакантни младши изпълнителски длъжности „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил), за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
- 3 (три) вакантни длъжности в сектор „Специализирани полицейски сили“ Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА);
- 2 (две) вакантни длъжности в Първо РУ – Варна;
- 3 (три) вакантни длъжности във Второ РУ – Варна;
- 4 (четири) вакантни длъжности в Трето РУ   – Варна;
– 2 (две) вакантни длъжности в Пето РУ – Златни пясъци.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
-  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР или настоящи служители в МВР);
-   Да имат завършено средно образование;
-  Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В“ или по-висока за длъжностите „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ (водач на патрулен автомобил); 
- Да притежават свидетелство за управление на МПС категория „А“ за длъжностите   „ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ“ в Група “Специализирано подразделение за охрана на обществения ред“ (СИГМА).

Място за получаване и подаване на документи:
В административната сграда на Областна дирекция на МВР- Варна
(гр. Варна, ул. “Цар Калоян ” №2, )

Срок за подаване на документи за участие в конкурса:
Всеки работен ден от 16.03.2019г. до 04.04.2019г. /включително/ , 
от 09,30 часа до 12,00 часа.

За повече информация по конкурсите: - сектор “Човешки ресурси” при ОД на МВР- Варна,  тел. 052/  65-22-23;  052/ 65-22-16 и в интернет на адрес: http//www.dhr.mvr.bg/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------