МВР

ОД Варна

 

Приемни на Четвърто РУП Варна - по микрорайони

микрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

кв.Галата

ПИВенцислав Димитров

понеделник, четвъртък
10:00-12:00 ч.

Четвърто РУ МВР Варна

052-553430

М-т Боровец

М-т Зеленика;

М-т Прибой;

М-т Ракитника

М-т Паша дере

 

Мл ПИ Светослав Маринов

Понеделник и петък

15:30 – 17:30 ч.

Четвърто РУ МВР Варна

052-553438

кв.Аспарухово-
южна част

ПИ Тихослав Проданов

Вторник,
четвъртък
13:00-15:00 ч.

Четвърто РУ МВР Варна
052-553430

кв.Аспарухово-
южна част

Мл. ПИ Иван Богданов

вторник,
четвъртък

09:30 – 11:30 ч.

Четвърто РУ МВР Варна
052-553458

кв.Аспарухово -
западна част,
Островна промишлена зона,

с.Звездицас.Константиново

 

 

ПИ Димитър Шерлетов
Понеделник,
сряда,
10:00-12:00 ч.

с. Звездица
четвъртък
15:00-16:30 ч

с. Константиново 
Четвъртък
10:30-12:00 ч.

Четвърто РУ МВР Варна
052-553437с.Звездица
кметството 820662


с.Константиново
кметството,
820663

С. Звездица

 

 

С. Константиново

Мл. ПИ Анелия Станкова 

С. Звездица
Четвъртък
15:00-16:30 ч.

 

С. Константиново
Четвъртък
10:30-12:00 ч.

Понеделник и петък
10:00-12:00 ч.

С. Звездица
Кметството
820 662

 

С. Констатиново
Кметството
820663

Четвърто РУ МВР Варна
052-553425

Южна промишлена зона

Мл. ПИ Ивайло Попов

Вторник и Четвъртък

09:30 – 11:30 ч.

Четвърто РУ МВР Варна
052-553425

кв.Аспарухово -
централна част

ПИ Йордан В. Иванов

 

понеделник и петък
15:30-17:30 ч.

Четвърто РУ МВР
052-553437
052-553438 

 кв.Аспарухово -
централна част
 Мл.ПИ Добромир Пеев  Вторник и Четвъртък

09:30 – 11:30 ч.

Четвърто РУ МВР 
052-553438 

КОС

Мл.ПИ Ѝордан Парушков
Мл.ПИ Даниел Станев
Мл.ПИ Дияна Димитрова

Вторник, Сряда, Четвъртък
08:30-17:30 ч. 

Четвърто РУ МВР Варна
052-553406

 

Приемни на  УЧАСТЪК МВР  БЕЛОСЛАВ и АВРЕН

икрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

 

ОБЩИНА

БЕЛОСЛАВ

 

Гр. Белослав

ПИ Христо Христов
Мл. ПИ Стефан Стефанов

Понеделник, сряда, петък

08:30 – 17:30 ч.

Гр. Белослав
Ул. „Трети март“ 10

с. Разделна

ПИ Христо Христов 

Мл. ПИ Стефан Стефанов

Вторник 10:00-12:00 ч.

с. Разделна

ул. „Централна“ 33 

с. Езерово

ПИ Христо Христов 

Мл. ПИ Стефан Стефанов

Четвъртък 14:00-16:00 ч.

С. Езерово - Кметството

 

с. Страшимирово

ПИ Христо Христов

Мл. ПИ Стефан Стефанов

Четвъртък 10:00-12:00 ч.

С. Страшимирово - Кметството 

 

ОБЩИНА

АВРЕН

 

с. Аврен

ПИ Иван Иванов
Мл.ПИ Живко Желев

Понеделник 09:00-11:00 ч.
Сряда 14:00-15:00 ч.
Петък 10:00-11:00 ч.

С. Аврен
Ул. „Й. Ноев“ 36а
05106/2268

с. Садово

Мл.ПИ Живко Желев

Четвъртък - 11:30 - 12:30 ч.

С. Садово - Кметството
05108/2220

с. Синдел

ПИ Иван Иванов

Понеделник и четвъртък
10:00-11:00 ч

С. Синдел - Кметството
05100/2383

с. Тръстиково

ПИ Иван Иванов

Сряда 11:00-12:00 ч.
Петък 13:00-14:00 ч.

С. Тръстиково - Кметството
05102/2116

с. Царевци

Мл. ПИ Стелиян Илиев

Понеделник 13:00 -15:00 ч.
Четвъртък 10:00 - 11:00

С. Царевци - Кметството
05100/2374

с. Казашка река

Мл. ПИ Стелиян Илиев

Вторник 11:30- 12:30 ч.

С. Казашка река - Кметството
05101/2231

с. Здравец

Мл.ПИ Живко Желев

Вторник 11:00-12:30 ч.

С. Здравец - Кметството
05105/3223

с. Бенковски

Мл.ПИ Живко Желев

Вторник 13:00-14:30 ч.

С. Бенковски - Кметството
05105/3329

с. Добри дол

Мл.ПИ Живко Желев

Четвъртък 13:00-14:30

С. Добри дол - Кметството

с. Дъбравино

Мл. ПИ Стелиян Илиев

Понеделник и Четвъртък
09:00 – 10:00

С. Дъбравино - Кметството
05101/2260

с. Юнак

Мл. ПИ Стелиян Илиев

Петък 10:00 – 11:00 ч.

с. Юнак - Кметството
05101/2215

с. Приселци

ПИ Стефан Стефанов

Понеделник
10:00-12:00

с.Приселци - Кметството
052-553440

 к.к.“Камчия”  ПИ Стефан Стефанов 
Мл.ПИ Галин Костадинов
Понеделник и Четвъртък
09:00 – 10:00
 к-с "Романтика"
 с.Китка  Мл.ПИ Галин Костадинов  Вторник
10:00 - 12:00 ч.
 с. Китка - Кметството
05105 5330
 с. Круша  ПИ Стефан Стефанов   Вторник
13:30 - 15:30 ч.
 с. Круша - Кметството
05105 5020
 с. Равна гора  ПИ Стефан Стефанов Сряда
10:00 - 12:00 ч.
 с. Равна гора - Кметството
05105 565
 с. Болярци  Мл.ПИ Галин Костадинов  Сряда
13:30 - 15:30 ч.
 с. Болярци - Кметството
05105 5020
 с. Близнаци  Мл.ПИ Галин Костадинов  Четвъртък
10:00 - 12:00 ч.
 с. Близнаци - Кметството
05105 4991


Приемни на  УЧАСТЪК МВР ДОЛНИ ЧИФЛИК

микрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

гр. Долни чифлик

Мл.ПИ Цветослав Маринов

Понеделник, вторник и петък
10:00-12:00

 

Участък МВР - Долни чифлик
05142-2277

с. Старо Оряхово

 

с. Ново Оряхово

 

с. Шкорпиловци

 

с. Рудник

 

с. Юнец


 

 

 

Мл.ПИ
Цветослав Маринов

Петък 14:00 – 16:00 ч.

 

Понеделник – 09:00-12:00

 

Вторник – 09:00 – 10:00

 

Четвъртък - 09:00-11:00

 

Петък 14:00 – 15:00

с . Ст. Оряхово - Кметство, 05141/2391


с. Ново оряхово - Кметството
05141/2392

с. Шкорпиловци - Кметството
05140/8320

с. Рудник - Кметството
05148/2235

с. Юнец - Кметство
05148/232

с. Голица


с.Булаир


с.Кривинис.Солник


с.Бърдарево

 

с. Детелина

 

 

 

 

мл.ПИ Свилен Ранчев

Понеделник - 09:00–11:00

Вторник - 10:00 – 11:00
I и III седм. от месеца

Сряда - 10:00 – 11:00
I и III седм. от месеца

Четвъртък - 14:00-15:00

Петък - 14:00-15:00
II и IV седм. от месеца


Сряда 09:00 – 10:00 ч.
I и III седмица

с.Голица - Кметството
05149-2219

с.Булаир - Кметството
05149-2279

с.Кривини - Кметството
05142-2247

с.Солник - Кметството
051429-220

с.Бърдарево - Кметството
051429-216

с. Детелина - Кметство
05141/2452

с.Пчелник

с.Венелин

с.Горен чифлик

с. Гроздьово

с. Нова шипка

 

 

 

Мл.ПИ Стефан Кр. Стефанов

Понеделник - 16:00–17:00

Вторник - 16:00-17:00

Сряда - 16:00-17:00


Понеделник - 09:00-11:00 ч
Петък - 15:00 – 17:00 ч.

Сряда - 14:00-15:00 ч.

с.Пчелник - Кметството
05147-2313
с.Венелин - Кметството
05147/2379
с.Горен чифлик - Кметството
05146-2266
с. Гроздьово - Кметство,
05145/2264

с. Нова Шипка - Кметство, 05145/2427

Приемни на УЧАСТЪК МВР - БЯЛА 

микрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

гр.Бяла

ПИ Цветан Илчев


Мл.ПИ Ивелин Гугушев

вторник,четвъртък
08:30-17:00 ч.

сряда, петък
08:30-17:00 ч.

ПУ Бяла, ул. "А. Премянов"
05143-2227

с.Горица

Мл.ПИ Димитър Димитров

Понеделник
14:00-16:00

с.Горица - Кметството
05143/2374

с.Дюлино 

Мл.ПИ Данаил Петров

Вторник и четвъртък
13:00-14:00

с. Дюлино, - Кметството
05142/8220

 с.Господиново  Мл.ПИ
Димитър Димитров
 Вторник и четвъртък 
13:00-14:00
 с. Господиново - Кметство
05148/224
 с.Попович  Мл.ПИ Данаил Петров Вторник и четвъртък
14:30-15:30
 с.Попович - Кметството
05143/2370