МВР

ОД Варна

 

Новини

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници РДПБЗН - Варна съветва

В навечерието на коледните и новогодишните празници се увеличава и вероятността от възникване на пожари на обществени места или в дома ни. За недопускане на неприятни инциденти РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна напомня на гражданите следните

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА

Поставете елхата на безопасно разстояние далеч от пердетата и други горими материали. Не бива да се допуска децата сами да палят бенгалски огън и свещи и да играят с тях около елхата. Памукът и хартиените украси по елхите са леснозапалими. Гирляндите от електрически крушки са ефектни и по-малко опасни.
Необходимо е да се разясни на децата ползата и опасността от детската игра с огън. Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места.
Ако използвате електрическа украса проверете добре техническото й състояние и изправността на електрическото захранване. Не я оставяйте включена без наблюдение!
Пиротехническите изделия (фойерверки, пиратки, сигнални ракети, бенгалски огън и други средства) да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места! Никога не се опитвайте повторно да запалите незадействали се пиротехнически изделия
Отстранете складираните горими вещи и хартии от балкона или терасата - те са опасни за възникване на пожари при попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари върху тях . Същото важи и за съдове с бензин, спирт и други леснозапалими течности, особено ако не са добре затворени.
При напускане на жилищата си проверете, изключени ли са всички електроуреди. По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези домакините не трябва да оставят продължително време без наблюдение включени готварските уреди
Проверете изправността на електрическата инсталация. Застудяването и снеговалежите налагат използването на повече отоплителни уреди. Не бива да се поставят в близост или върху нагревателни уреди книги, играчки и други горими материали!
Преди да се използват, електроуредите, които не са употребявани дълго време, е необходимо да се установи тяхната изправност. Същото важи и за коминните тела на къщи и вили, които не се ползват редовно.
При посещение в църковните храмове паленето на свещи да става само на определените за това места (свещници), а изгарянето им в специално приготвените за това съдове (кофи с вода и сандъци с пясък).
Не оставяйте децата сами в къщи! Оставянето на деца сами в домовете, а още повече заключени е опасно. Необходимо е да се прилага постоянен родителски контрол на детските игри и забавления по време на дългоочакваните празници.
Управителите на хотели, хижи, ресторанти и други трябва да са уверени в изправността на отоплителните уреди и електрическите инсталации, както и на уредите за ръчно пожарогасене. Евакуационните пътища да са освободени за преминаване, а изходите да са отключени.
ПРИ ЗАБЕЛЯЗАН ПОЖАР НЕЗАБАВНО ПОДАЙТЕ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

17 дек 2019

Съвети на РД "Пожарна безопасност и защита на населението" за безопасно празнуване на Студентския празник

Във връзка с наближаването на 8-ми декември РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна обръща внимание затова, че се очакват събирания на големи групи от хора в дискотеки, ресторанти, хотели и туристически обекти. За безопасното протичане на студентския празник  управителите на подобни обекти са длъжни да проверят изправността на отоплителните инсталации, електрическите уреди, пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина, както и пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари (пожарогасители и др.). Евакуационните пътища да се поддържат свободни. Не се разрешава заключването на вратите, както и поставянето на горими материали по пътищата за евакуация.
Тези, които ще празнуват във вили и сгради, необитавани дълго време, трябва да се убедят в изправността на електрическата инсталация и отоплителните уреди. Същото важи и за коминните тела. Много от пиротехническите средства - пиратки и други подобни, са и пожароопасни, а самоделките са опасни и за здравето, предупреждават от пожарната. Същите не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това води до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др.
При влизане в непозната сграда, огледайте за разположението на изходите, наличието на пожарогасители – те могат да бъдат вашето спасение. При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате стълбищната клетка или външни, стабилни стълби. Следвайте евакуационните знаци. В никакъв случай не използвайте асансьорите. Не се поддавайте на паниката. При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка. Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха. При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се изкачите на покривната площадка или излезте на балкона, като затваряте вратите след себе си. Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.

05 дек 2019

Международен ден на доброволеца - 5-ти декември

Във връзка с предстоящия Международен ден на доброволеца - 5-ти декември, Доброволното формирование на Община Варна организира и ще проведе съвместно демонстративно занятие със силите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Варна.
Мероприятието ще се проведе на 5 декември, от 10:30 часа, пред сградата на Община Варна.
В план – сценария на занятието е предвидено участие на пожарен автомобил, аварийно-спасителен автомобил, пожарна авто-механична стълба и специализиран автомобил за извършване на химическо разузнаване. Ще бъдат сформирани съвместни екипи с доброволците от ДФ – Варна, които ще извършат учебно пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
Проявата, свързана с отбелязване на празника е израз на желание за популяризиране дейността на доброволците от ДФ – Варна, както и да се покаже на варненската общественост, че ефективната защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации, означава тясно сътрудничество между професионалисти и доброволци.

04 дек 2019

Отоплителен сезон 2019 - да бъдем отговорни и внимателни

На прага на отоплителния сезон 2019 година РДПБЗН – Варна отправя своя апел към гражданите и обществеността на Варненска област да спазват изброените по-долу съвети за избягване на пожар, както и да не палят сухи треви и листа по време на почистването на частните си дворове, площадки, алеи и улици. В противен случай човешката небрежност до голяма степен би допринесла за щети и сериозни последици.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
Не оставайте децата без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя!
При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора!
Запомнете!: При пожар, уреди под напрежение  не се гасят с вода, а това става след изключване на електрическия ток!

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
За безопасна експлоатация е необходимо спазването на инструкциите на производителя. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
При инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазят следните изисквания:
- отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали.
- задължително поставяне на негорима подложка с прагове.
- стабилно укрепване на димоотводните тръби (кюнците).


В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично ( не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди. Комините трябва да са измазани отвън и отвътре.
Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.
Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ
При пожар незабавно напуснете сградата, като използвате най-близкия изход.
Не се поддавайте на паниката. Постарайте се да запазите спокойствие и да успокоите намиращите се около вас.
При преминаване през задимено пространство придържайте се до стените, движете се приведени, ниско долу – там концентрацията на опасните газове е по-малка.
Поставете мокра кърпа на устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.
Ако почувствате повишаване на температурата, това означава, че се приближавате към опасна зона и най-добре сменете посоката, в която се движите.
Ако се запали част от облеклото ви, в никакъв случай не тичайте, така пламъкът ще се разпространи – спрете и съблечете горящата дреха.
При невъзможност да напуснете сградата опитайте да се качите на покривната площадка или излезте на балкона, като затворите вратите след себе си.
Ако сте блокиран в помещение, уплътнете вратата с кърпи и дрехи, обливайте се с вода, за да не прегрее организма ви. Опитайте да сигнализирате за своето местонахождение и изчакайте спасителните екипи.
При първа възможност съобщете за пожара на тел. 112.
Ако пожарът е малък, опитайте се да го загасите с наличните уреди за първоначално гасене (пожарогасители,  вътрешен противопожарен кран и други).
Помнете, електроуреди, електрически инсталации под напрежение и леснозапалими течности не се гасят с вода. Най-ефективни и безопасни са праховите пожарогасители.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ВЛОШЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА:
Да се избягват пътувания при снеговалежи и заледявания.
Пътувания да се предприемат само в краен случай, с пълен резервоар и автомобил пригоден за пътуване при зимни условия.
Да се носи храна, топли дрехи и заредени мобилни телефони.

 

12 ное 2019

Шести международен турнир по пожароприложен спорт за купа „Одесос"

Шестият международен турнир по пожароприложен спорт за купа „Одесос" приключи успешно. Той се проведе през последната седмица на месец септември, на стадион „Локомотив” във Варна. Организатори отново бяха Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР с основното участие на РДПБЗН – Варна и СКППС – Варна. За поредна година Община Варна оказаха подкрепа при подготовката и провеждането на спортния форум.
В турнира взеха участие състезатели от 24 отбора, 12 от които чуждестранни – Чехия, Украйна, Русия, Молдова, Сърбия и други. В надпреварата се спуснаха над 230 състезатели от мъжки и женски отбори.
Официалното откриване се състоя на 25-ти септември в Морската градина пред погледа на гостите и жителите на гр. Варна.
Турнирът беше белязан от различни събития и не остана без поставяне на рекорд. Състезателката от Файер ТВ Симона Крампотова постави рекорд в дисциплината "100 м пътека с препятствия" с време 17,50 секунди.
Комплексни победители в Шестият международен турнир по пожароприложен спорт за купа „Одесос” Варна - 2019 за жените станаха отново клубния отбор на Острава – Чехия, а за мъжете – Газпром – Русия.

Резултатите от класирането могат да бъдат изтеглени от фейсбук страницата на Odessos cup и от страницата на ГДПБЗН.

02 окт 2019

Национално учение на Единната спасителна система във Варна

„Търсене и спасяване при авиационно произшествие” се разиграва на плажа в кв. „Аспарухово“

В периода 18 – 20 септември, във Варна, ще се проведе Национално съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране  на  последствията”. Учението обхваща действия на съставните части на Единната спасителна система по организиране, ръководство и взаимодействие на силите и средствата за търсене, спасяване и ликвидиране на последствията при авиационно произшествие на въздухоплавателно средство до воден обект.
Практическата част от учението ще се проведе на 19-ти септември 2019 г. в град Варна, в района на плажна ивица на кв. „Аспарухово“. В него ще участват екипи: МВР, МТИТС, МО, МЗ, Община Варна, БЧК и др.
Организатори са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР  и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ , в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия и Наредба № 12 на МТИТС.

 

16 сеп 2019

13 млади пожарникари попълват състава на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна през септември 2019 година

На среща с представители на медиите, провела се днес по повод Седмицата на пожарната безопасност, директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" във Варна комисар Тихомир Тотев изрази своето задоволство от факта, че 13 млади мъже и жени ще попълнят състава на структурата до края на месец септември. Той обърна внимание на изцяло обновената техника, както и на влезлите в ход процедури по осигуряване на нови униформи за служителите. 
Според статистиката за изминалия период на 2019 г., варненските пожарникари са гасили 2801 произшествия или с 200 повече от същия период на 2018 г. По-голяма част от тези пожари са без материалини щети, а загиналите вследствие на огнената стихия граждани през тази година са с един по-малко. Комисат Тотев отчете, че се наблюдава увеличение в регистрираните пожари в сухи треви и отпадъци, но за сметка на това, не са регистрирани сериозни горски пожари, като при регистрираните няма унищожен горски фонд. 

11 сеп 2019