МВР

ОД Варна

 

Приемни на Второ РУП Варна - по микрорайони

обслужван
микрорайон


ПИ / мл.ПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

бул."Цар Освободител",
бул."Ген.Колев", ул."Илинден",
бул."Брегалница",
ул."Ян Палах";
ул. „Струга „ 

 

ПИ Красимир Николов

понеделник и
четвъртък

16:00-17:00 ч.

Второ РУ Варна

052 55 32 78

ул."Ген.Колев", ул."Царевец",
ул."Чаталджа",

 

ПИ Ивайло Торимацов 

вторник и
петък
16:00-17:00 ч.

 

Второ РУ Варна

052 55 32 81

ул."Брегалница",
ул."Илинден",
ул. „Селиолу“ 
ул. „Ген Колев“,
 ул. Чаталджа“, 
ул. „Бр. Бъкстон“ , 
бул. „В. Левски“ 

Мл.ПИ Димитър Цв. Димитров 

Понеделник  и
четвъртък

15:00 -16:00  ч.

 

Второ РУ Варна

052 55 32 78

 

бул."Цар Освободител"
ул."Ген. Колев",
ул."Чаталджа",
бул. „Осми приморски полк“

 

МлПИ Траян Спасов 

Вторник и четвъртък 

15:00-16:00 ч.

 

Второ РУ Варна
или 
Ул. „Чаталджа „ 49

052 55 32 26
052 82 08 21 

Ул. „Царевец“, 
ул. „Ген . Колев „
ул. „Чаталджа“,
бул. „Осми приморски полк“ 

Мл.ПИ Атанас Шопов

Понеделник и
сряда

15:00-16:00 ч.

 

Второ РУП Варна

052 55 32 53

 

бул.”Цар Освободител”
бул.”Осми Приморски полк”,
 ул. Чаталджа“ 
ул. „Н. Михайловски“,
ул. „В. Друмев“
 ул. „Н. Геров“, 
бул.”Княз Борис I”

Мл ПИ Николай Николов 

вторник и
четвъртък 

16:00-17:00 ч.

 

Ул. „Чаталджа „ 49


052 82 08 21 

 

бул."Княз Борис I",
Шокерски канал
бул." Осми Приморски полк"
ул."Чаталджа"
ул. „Н. Михайловски“ 
ул. „В. Друмев“ 
ул. „Н. Геров“ 

мл.ПИ Любомир Петров 

Понеделник и сряда 

15:00-16:00 ч.

 

Ул. „Чаталджа „ 49


052 82 08 21

 

бул."Княз Борис I"
жк „Изгрев“ (северно от бул. „В. Левски“)
бул. „Осми приморски полк“ 
училищен комплекс
РТВЦ – Варна 

 

ПИ Светлозар Василев 

понеделник и
сряда

16:00-17:00 ч.

 

Ул. „Чаталджа „ 49


052 82 08 21

 

Приморски парк в границите
бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княз Борис I"

МлПИ Даниела Илиева

Вторник и четвъртък

16:00-17:00 ч.

 

Второ РУП Варна или 
Ул. „Чаталджа „ 49
052 55 32 79
052 82 08 21 

 

Шокерски канал
Бул. „Княз Борис I“ 
Жк „Чайка" от бл. 14 до бл. 23 

 

мл.ПИ Меглена Иванова 

вторник и
четвъртък

15:00-16:00 ч.

 

Второ РУ Варна

052 55 32 80 

 

Шокерски канал, 
бул. „Осми приморски полк“,
 жк „Чайка от бл. 1 до бл. 13; бл. 24, бл. 25 бл.26 

ПИ Бойко Дамянов 

понеделник и
сряда

16:00-17:00 ч.

Второ РУ Варна 
052 55 32 80

 
 

Бул. „Княз Борис I“,
ул. „Ал. Стамболийски“,
бул. „В. Левски"
жк „Чайка“ от бл. 27 до бл. 49 

 ПИ Лъчезар Колев   

Вторник и четвъртък

16:00 - 17:00 ч
 

Второ РУ Варна

052 55 32 79
 

Бул. „Княз Борис I“,
ул. „Ал. Стамболийски“,
бул. „В. Левски“
жк „Чайка“ от бл. 50 до бл. 68 

МлПИ Деница Петракиева   

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч. 
 

Второ РУ Варна

052 55 32 67
 

Ул. „Царевец“
бул. „Осми приморски полк“,
бул. „В. Левски“ 

 ПИ Пламен Парушев  

Вторник и петък

16:00 – 17:00 ч. 
 

Второ РУ Варна

052 55 32 74
 

Ул. „Мир“,
бул. „В. Левски“,
ул. „Студентска“,
бул. „Осми приморски полк“ 

 ПИ Антон Вълчанов   

Вторник и петък

16:00 – 17:00 ч
 

Второ РУ Варна

052 55 32 74
 

Ул. „Мир“,
 бул. „Хр. Смирненски“,
Ул. Студентска“,
бул. „Осми приморски полк“,
МБАЛ „Св. Марина“, ТУ – Варна  

 МлПИ Александрина Димитрова   

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч. 
 

Второ РУ Варна

052 55 32 74
 

Ул. „Мир“,
бул. „В. Левски“,
ул. „Д-р Басанович“,
ул. „Железни врата“,
ул. „Дубровник“,
бул. „Хр. Смирненски“

 ПИ Валентин Костов   

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч
 

Второ РУ Варна

052 55 32 26
 

Ул. „Д-р Басанович“,
бул. „В. Левски“,
ул. „Царевец“,
ул. „Подвис“,
ул. „Железни врата“ 

 ПИ Кирил Аврамов   

Вторник и четвъртък

16:00 - 17:00 ч.
 

Второ РУ Варна

052 55 32 26
 

Ул. „Железни врата“,
ул. „Дубровник“,
бул. „Хр. Смирненески“,
ул. „Подвис“ 

 МлПИ Венцислав Атанасов   

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч.
 

Второ РУ Варна

052 55 32 26
 

Бул. Хр. Смирненски“,
ул. „Роза“,
ул. „Ян Палах“,
ул. „Подвис“

 МлПИ Йорданка Недева  

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч.
 

Второ РУ Варна

052 55 32 83
 

Ул. „Ян Палах“,
 ул. „Чавдар войвода“,
ул. „Ат. Михов“,
ул. „Кестен“,
бул. „Цар Освободител“,
бул. „Хр. Смирненски“,
ул. „Роза“,
жк „Изгрев“ бл. 37 до бл. 41

 ПИ Николай Симеонов   

Вторник и четвъртък

16:00 - 17:00 ч
 

Второ РУ Варна

052 55 32 83
 

Ул. „Прилеп“,
жк „Изгрев“ бл.1 до бл. 5,
продължение на ул. „Мир“,
землище и гора на с. Каменар

 МлПИ Георги Зл. Петров   

Вторник и четвъртък

16:00 - 17:00 ч
 

Второ РУ Варна

052 55 32 68
 Жк „Изгрев“,
продължение на ул. „Мир“,
северно от бул. „Хр. Смирненски“ и бул. „Осми приморски полк“,
землище и гора на с. Каменар 
 МлПИ Веселин Георгиев   

Понеделник и сряда

16:00 – 17:00 ч.
 

Второ РУ Варна

052 55 32 68
 С. Каменар с прилежащото му землище   ПИ Пламен Златинов   Вторник и петък
14:00 – 15:00 
 Второ РУ Варна
052 55 32 68