МВР

ОД Варна

 

Приемни на Трето РУП Варна - по микрорайони

обслужван
микрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

Район 1

Източно от ул. „Г. Пеячевич“

Ул. „Свобода“,

Ул. Княз Черказки“ и бул. „Вл. Варненечик“

ПИ Ангел Павлов

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч.

ул.”Самарско знаме”
№ 1

Район 1А

източно отул.”Г.Пиячевич”,
южно от ул. Свобода“

МлПИ
Тодор Тодоров

понеделник,
сряда, четвъртък
16:30-17:30ч.

ул.”Самарско знаме”
№ 1

Район 2

ул. „Г. Пеячевич“ ;

Ул. „Под игото“;

Ул. „Акад Курчатов „
ул.”Орлово гнездо” източно от Вистаойл,

„Главболгарствой“ , „Промтерснаб“

ул.”Девня”

МлПИ
Георги Стойков

вторник,
сряда,
петък
16:30-17:30ч.

ул.”Акад. Курчатов”
№1
до сградата на
Виваком

Район 3

„Комитово ханче“

Бул. „Вл.. Варненчик”, западно от ул. „Акад. Курчатов“

Ул. „Орлово гнездо“

ул.”Девня”,
Западна промишлена зона

ПИ

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30ч.

ул.”Акад. Курчатов”
№1
до сградата на
БТК

Район 4

бул.”Цар Освободител”

бул.”Хр.Смирненски"

бул."Сливница",

ул.”Струга"

ПИ
Славчо Желязков

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч.

ул.”Магнолия”
Ученически
столове

Район 4А

бул."Сливница"

бул.”Хр.Смирненски"

бул.”Вл. Варненчик”,
, ул.”Струга"

Mл.ПИ
Емил Сяров

Понеделник, сряда и четвъртък
16:30-17:30ч.

ул.”Магнолия”
Ученически
столове

Район 5

бул.”Република”,

бул.”Сливница”,
ул.”Тихомир”,

ул.”Милосърдие”,
ул.”Радост”

част от бул. „Вл. Варненчик“

ПИ
Татяна Василева

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч.

ул.”Йордан Йовков” бл.46
партер

Район 6

бул.”Хр. Смирненски”,

бул.”Сливиница”,
ул.”Тихомир”,

ул.”Милосърдие",

ул. „Радост“,

” част от бул. „Вл. Варненчик“

ПИ
Живко Желев

Понеделник, сряда и четвъртък
16:30-17:30 ч.

ул.”Йордан Йовков” бл.46
партер

Район 7

ЖК „Младост“ от бл. 156 до бл. 161 с прилежащи улици и северна промишлена зона

ПИ
Дарина Попова

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч.

ЖК Младост, до ледената пързалка

Район 7А

ж.к.”Младост” от бл.142 до бл.155 вкл.,
Дом ”Младост”

,Варненския затвор,
БЕЗбл.153,

МлПИ
Георги Пасков

Понеделник, сряда и четвъртък
16:30-17:30 ч.

жк ”Младост” до
Ледена пързалка

Район 8

жк”Младост” от бл.119 до бл.131
с прилежащите улици до бл. 141 и прилежащи улици

МлПИ
Милен

Кателиев

вторник,
сряда,петък
16:30-17:30ч.

жк”Младост” до
Ледена пързалка

Район 9

жк”Младост” от бл.101 до бл.118,
бул.”Република”,бул.Сливница,
бул.”Ян Хунияди”, бул.”Цар Освободител” и бл.153

Мл.ПИ
Георги Атанасов

вторник,
сряда,петък
16:30-17:30ч..

Сградата на 03 РУ МВР – Варна

Район 9А

бул.Сливница,

бул."Република",
бул."Вл.Варненчик",

бул."Ян Хунияди"

мл.ПИ
Драгомир Михайлов

понеделник,
сряда, четвъртък
16:30-17:30ч.

Сградата на 03 РУ МВР – Варна

Район 10

жк”Възраждане” от бл.1 до бл.26

района между

бул. „Янош Хуняди“

бул. „Цар Освободител“

бул. „3-ти март“

бул. „Република“

ПИ
Свилен Стоянов

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30ч.

жк“Възраждане”
сгр. на ”Биохим”,
срещу бл.52

Район 11

жк”Възраждане” от бл.27 до бл.53 в граници

бул. „Република“

бул. „3-ти март“

бул. „Цар Освободител „

ПИ

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30ч.

жк“Възраждане”
сгр. на ”Биохим”,
срещу бл.52

Район 11А

местности "Кочмар" и "Сълзица",

ПИ
Катя Костова

вторник,петък
16:30-17:30ч.

жк“Възраждане”
сгр. на ”Биохим”,
срещу бл.52

Район 12

жк."Възраждане" от бл.54 до бл.70,
местност "Пчелина"

Мл ПИ

вторник,
сряда,петък
16:30-17:30ч.

жк“Възраждане”
сгр. на ”Биохим”,
срещу бл.52

Район 13

жк”Възраждане” от бл.71 до бл.80,
местност "Планова"

ПИ
Диян Любомиро

вторник, сряда,
петък
16:30-17:30ч.

жк“Възраждане”
сгр. на ”Биохим”,
срещу бл.52

Район 14

Южно от бул. „Цар Освободител“ и „Западна обиколна“

Западно от бл. 222, 221, 220,

Южно от пазар „Кайсиева градина“

ул.”Асен Разцветников”

бул. „3-ти март“

бул. „Кост. и Фружин“ до ГП-4

ПИ
Любомир Маринов

понеделник,
четвъртък
16:30-17:30ч.

Участък на МВР„Вл. Варненчик“ - бл.210

Микрорайон 14А

Бул. „Янош Хуняди“ ,

Бул. „Трети март“

ул.”Асен Разцветников” южно от бл.208

пазар в „Кайсиева градина“източно от бл. 220, 221 и 222,

източно от Метро,ул.”Западна обиколна”,

ГП–4

Мл.ПИ
Васил Жечев

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Район 15

жк.”Вл. Варненчик” от бл.1 до бл.22

бул."Константин и Фружин"

ул."Г.Минков"

бул."Трети март",

ПИ
Михаил Николов

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Микрорайон 15А

Бул. „Св. Св. Конст. и Елена“

ул."Г.Минков"

бул."Трети март"

Мл.ПИ
Ивайло Йовчев

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30ч

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Район 16

жк.”Вл. Варненчик” от бл.18 до бл.54 и местност „Балъм дере“

ПИ

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Микрорайон 16А

северно от ул."Антон Франгя" и прилежащата вилна зона,

ул. „6-ти септември“

ул. „Боян Илиев“

ул. „Асен Разцветников“

Мл.ПИ
Акчай Хасан

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Район 17

жк.”Вл. Варненчик”от бл.401 до бл.408

бул.”Константин и Фружин”

ул. „Янко Мустаков“

бул. „Св. Св.Кост. и Елена“

вилна зона местн. „Ментеше“

северно и западно от бл. 401 и 406

 

Район 18

жк.”Вл. Варненчик” от бл.301 до бл.309
и прилежащата вилна зона

МлПИ
Панайот Панайотов

 

 

 

 

 

ПИ Стамен Якимов

вторник,
сряда, петък
16:30-17:30

 

 

 

понеделник,
сряда,петък
16:30-17:30

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

 

 

 

 

Участък на МВР „Вл. Варненчик“ - бл.210

Район 19

с.Тополи ис.Казашко и прилежащите имземлища

Мл.ПИ
Димитър Димитров

понеделник,
сряда,четвъртък
16:30-17:30

с.Тополи, кметството
ул."Ал.Димитров" 51