МВР

ОД Варна

 

Приемни на РУП Аксаково - по микрорайони

микрорайон

ПИ / Мл.ПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

Улиците находящи се източно от ул. “ Георги Петлешев “ / посока влизане в град Варна / ,

ж.к “ Самолета “ ,

м-та“ Ментешето “ ,

м-та “ Терасите “

ПИ
Димитър Ханзъров

вторник
15:30-17:00 ч.

сряда
15:00-17:00 ч.

РУ
Аксаково

052-65-25-50

Западно от ул. “ Г. Петлешев“ / при влизане във Варна/ ,

ж.к “ Надежда “

промишлената зона ,

прилежащата зона на Летище Варна ,

м-та “ Кун тепе“,

м-та “ Янчова Поляна “

м-та “ Вълчан чешма “

Мл.ПИ
Павлин Банов

Четвъртък

14.00 – 16.00ч.

петък
15:00-17:00 ч.

РУ
Аксаково

052-65-25-50

гр.Игнатиево и
прилежащите му
землища

Мл.ПИ
Анко Панайотов

вторник:

10.00 -12.00

петък: 13.00 – 15.00

 

Приемна на МВР
в гр.Игнатиево
кметство
05119-2011

с.Слънчево

с.Припек

с.Доброглед

Мл.ПИ
Анко Панайотов

вторник
10:00-12:00

вторник
13:00-15:00

сряда
10:00-12:00

с.Слънчево,кметството
05119 2091

с.Припек,кметството
05119 23 01

с.Доброглед, кметството
05119-2128

Изворско,

Въглен,

Яребична,

Зорница,

Крумово

и прилежащите им землища

ПИ
Петър Петров

вторник
10:00-12:00
вторник
14:00-15:00
сряда: 10.00-11.00

 

13.00-14.00

четвъртък
11:00-12:00

с.Яребична,кметството
67-13-41
с.Въглен,кметството
67-13-42

Зорница,кметство, 051108 366

Изворско ,кметство, 051108 270

 

с.Крумово, кметството
05116-237

Изворско,

Въглен,

Яребична,

Зорница,

Крумово

и прилежащите им землища

Мл.ПИ
Димитър Димитров

вторник

10:00-12:00

вторник

14:00-15:00

сряда: 10.00-11.00

13.00-14.00

 

четвъртък

11:00-12:00

с.Яребична, кметството

67-13-41

с.Въглен,кметството

67-13-42

Зорница,кметство, 051108 366

Изворско ,кметство, 051108 270

с.Крумово, кметството

05116-237

Любен Каравелово, Засмяно,

Водица,

Радево,

Ботево

Мл.ПИ
Атанас Димов

понеделник
11:00-12:00

вторник
13:00-14:00

11.00-12.00

четвъртък
11:00-12:00

13:00-14:00

с.Л.Каравелово, кметството
051103 / 255
с.Водица, кметството
05118 / 217

с.Засмяно, кметството
05118 / 280
с. Радево, кметството
05117 24 00

с. Ботево,кметството
05117 / 220

Климентово,

Генерал Кантарджиево , Новаково,

Долище,

Орешак,

прилежащите им землища, вилни зони

Мл.ПИ

Пламен Тодоров

сряда :

10 00 – 12 00

 

13 00 – 15 00

 

четвъртък : 10 00 – 12 00

с.Новаково,кметството,

05116-215

 

С.Долище,кметство051104 278

 

Орешак,кметство, 052 67 52 17

 

Куманово ,

Кичево,

прилежащите им землища местн. “Сухата Чешма “,

местн. “Лозите”

местн.“ Перчемлията “ Осеново,

вилни зони Осеново посока Кранево ,

местн.“ Коркулука

 

Мл.ПИ
Станислав Милошов

понеделник
10:00-12:00

вторник
10:00-12:00


с.Кичево,кметството
67-32-72

с.Куманово, кметството
67-32-77