МВР

ОД Варна

 

Приемни на РУП Провадия - по микрорайони

микрорайон

ПИ / МлПИ

приемни дни
и часове

адрес,
телефон

 

ОБЩИНА

ПРОВАДИЯ

 

 Провадия  Мл.ПИ Добрев  Понеделник
16:00 - 17:30
Четвъртък
10:30 - 12:00
 Сградата на РУ Провадия
 Провадия Запад  ПИ Пламен Пейчев  Понеделник
16:00 - 17:30
Четвъртък
10:30 - 12:00
 Сградата на РУ Провадия

с. Градинарово

 

с. Славейково

 

с. Черноок

 

с. Снежина

 

 

 

ПИ Антон Кръстев
Мл.ПИ Михалев

Понеделник
09:00-10:00

Вторник
11:00 -12:00


Вторник
10:30-11:30


Понеделник
10:30-11:30

с. Градинарово - Кметство


с. Славейково - Кметство


с Черноок - Кметство


с. Снежина - Кметство

с. Блъсково

 

с. Комарево

 

с. Храброво


с.Китен

 

 

ПИ Антон Кръстев
Мл. ПИ М. Михалев

Сряда
09:30 -10:30:00


Понеделник
14:30-15:30

Сряда
13:00-14:00


Сряда 
11:00-12:00

с. Блъсково - Кметство


с. Комарево - Кметство

с. Храброво - Кметство


с. Китен - Кметство

с. Овчага


с. Черковна

 

с. Равна


с. Неново
ПИ Антон Кръстев
Мл. ПИ М. Михалев

 

 

Четвъртък
09:30-10:30

Четвъртък
11:00-12:00


Четвъртък
11:30-12:30

Петък
10:00-11:00

с. Овчага -Кметство

 

с. Черковна - Кметство

с. Равна - Кметство


с. Неново - Кметство

Гр. Провадия, изток

ПИ Николов

Сряда
10:00-11:00

Петък
14:30-16:30

Сградата на РУ Провадия

 Гр. Провадия, изток  Мл.ПИ Айхан Идает  Понеделник
10:00 - 11:00 ч.
Вторник
15:00 - 16:00 ч.
Сряда
11:00 - 12:00 ч.
Четвъртък
09:00 - 10:00 ч.
Петък
14:30 - 15:30
 Сградата на РУ Провадия

Гр. Провадия- север

с. Петров дол

с. Староселец

с. Златина

с. Венчан

ПИ Пламен Николов
Мл. ПИ Тихомир Канчев

Сряда
10:00-11:00

Вторник
10:00-11:00

Вторник
13:30-14:30

Сряда
10:00-11:00

Сряда
11:30-12:30

Сградата на РУ Провадия

с. Петров дол - Кметство

с. Староселец - Кметство

с. Златина - Кметство

с. Венчан - Кметство

с. Добрина


с. Манастир

с. Житница

 

ПИ Пламен Николов
Мл. ПИ Вълчев

Понеделник
10:00-11:00

Четвъртък
14:00-15:00

Понеделник
15:00-16:00
Четвъртък
11:00 - 12:00

четвъртък, 15:00-16:00

 с. Добрина - Кметство


с. Манастир - Кметство

с. Житница - Кметство

с. Бозвелийско


с. Бързица

 

с. Тутраканци

с. Чайка


с. Кривня

ПИ Пламен Пейчев
Мл.ПИ Любенов

Четвъртък
10:00-12:00

Четвъртък
14:00-15:00


Сряда

10:30-11:30
Последна сряда 15:00-16:00

Вторник
10:30 - 12:00

с. Бозвелийско - Кметство

с. Бързица - К
метство


с. Тутраканци - Кметство

с. Чайка - Кметство


с. Кривня - Кметство

УЧАСТЪК

ВЕТРИНО

с.Момчилово

 

с. Ветрино

 

с. Средно село

 

с. Неофит Рилски

с. Габърница

 

 

ПИ Димитър Аргиров
Мл.ПИ Милен Вълканов

Сряда
10:00-12:00

Вторник
10:00 -12:00

Сряда
14:00-16:00

Понеделник
10:00-12:00

Понеделник
14:00-16:00

с.Момчилово - Кметство


Участък "Полиция" - Ветрино

 

с. Средно село - Кметство

 

с.. Неофит Рилски - Кметство


с. Габърница - Кметство

с. Невша

с. Млада гвардия


с. Белоградецс. Доброплодно


с. Ягнило

ПИ Димитър Аргиров
Мл.ПИ Милен Вълканов

Вторник
14:00-16:00Петък
14:00-16:00

Петък
10:00-12:00

Четвъртък
10:00-12:00

Четвъртък
14:00-16:00

с. Невша - Кметство

с. Млада гвардия - Кметство

 

с. Белоградец - Кметствос. Доброплодно - Кметство

 

с. Ягнило - Кметство

 

УЧАСТЪК МВР

ДЪЛГОПОЛ

 

Гр. Дългопол – източна част

ПИ Пламен Янчев

Понеделник, 11:00-12:00
Четвъртък
14:00-15:00

Участък "Полиция" – Дългопол

Гр. Дългопол – централна част

Мл. ПИ Георги Р. Георгиев

Сряда
10:00 – 11:00

Участък "Полиция" – Дългопол

Гр. Дългопол – северозападна част

Мл. ПИ Георги Митев

Понеделник
09:30 - 10:30

Участък "Полиция" – Дългопол

 с. Красимир ПИ Пламен Янчев
Мл.ПИ Христо Христов
 Първи и трети вторник
09:00 - 10:00
 с. Красимир - Кметство
с. Камен дял

 

ПИ Пламен Янчев
Мл.ПИ Христо Христов
Първи и трети вторник
11:00 - 12:00
Петък
10:00 - 11:00

 

с. Камен дял - Кметство
 с. Боряна ПИ Пламен Янчев
Мл.ПИ Георги Р. Георгиев
 Първа и трета сряда
09:30 - 10:30
 с. Боряна - Кметство
 с. Сладка вода ПИ Пламен Янчев
Мл.ПИ Георги Р. Георгиев
 Трета сряда
11:00 - 12:00
 с. Сладка вода - Кметство

с. Цонево

 

ПИ Мирослав ПетровМл.ПИ Христо Христов

Понеделник
10:00-11:00
Сряда
14:00 - 16:00

Понеделник
14:00-16:00
Вторник
10:00 - 12:00
Сряда
14:00 - 16:00

с. Цонево,сграда на „Напоителни системи“ 

 с. Сава  ПИ Мирослав Петров

Мл.ПИ Христо Христов
 Петък
11:00 - 12:00

Петък
15:00 - 16:00
 с. Сава - Кметство
 с. Рояк  ПИ Мирослав Петров

Мл.ПИ Христо Христов
 Четвъртък
15:00 - 16:00

Петък
10:00 - 11:00
 с. Рояк - Кметство

 

с. Величково

  ПИ Мирослав Петров

Мл.ПИ Христо Христов

Вторник
10:00 - 12:00 ч.

Четвъртък
10:00-12:00 ч.

с. Величково - Кметство

с. Арковна

 

 

 

ПИ Красимир П. Неделчев

Мл.ПИ Ст. Христов

Сряда
13:00-14:00

Сряда
10:00-11:00
Петък
14:00-15:00

с. Арковна - Кметство 

 

 с. Лопушна  ПИ Красимир П. Неделчев
Мл.ПИ Пламен Вл. Стоянов
 Понеделник 
11:00 - 12:00 часа
 с. Лопушна - Кметство
 с. Комунари  ПИ Красимир П. Неделчев

Мл.ПИ Ст. Христов
 Четвъртък 
10:00 - 11:00 ч.

Четвъртък
14:00 - 15:00 ч.
 с. Комунари - Кметство

с. Партизани

Мл. ПИ Станислав Г. Христов

Понеделник
10:00-12:00
Вторник
13:00 - 14:00

с. Партизани - Кметство

 с. Аспарухово  Мл. ПИ Станислав Г. Христов  Сряда
14:00 - 15:00
Петък
09:30 - 11:30
 с. Аспарухово - Кметство

с. Медовец
с. Поляците

ПИ Красимир Неделчев
Мл. ПИ Пламен Стоянов

 Първи и трети вторник
10:00 - 12:00 
Сряда
10:00 - 11:00

Първи и трети вторник
13:00 - 14:00 
Първи и трети петък
10:00 - 12:00 
Четвъртък
13:00 - 14:00

с. Медовец - Кметство

 


с. Поляците - Кметство