МВР

ОД Враца

 

Приемни дни на полицейските инспектори (ПИ) и младши полицейските инспектори (мл.ПИ)

 

Населено мястоПИ и Мл.ПИ Приемна-адрес
приемни дни и приемно време
Телефон за връзка

гр.Враца
Кв. Медковец ,  ж.к. "Младост", Източна промишлена зона, ул.”Г.Апостолов”, ул.”Скакля” и бул.”Втори юни”.

ПИ Момчил Каменов Цеков

РУ – Враца
-вторник от 15.00ч. до 17.00ч.
-четвъртък от 15.00ч. до 17.00ч.

092 692 571

гр.Враца
бул.”Н.Войводов”, бул.”В.Кънчов”, ул.”Г.Апостолов”,  ул.”Спортна”, ул.”Вардар”, ул.”Ив.Данчов”, ул.”Ген.Скобелев” и ул.“Кр.Българията”.
ПИ Иван Петров Иванов

РУ – Враца
-вторник от 15.30ч. до 17.30ч.
-четвъртък от 15.30ч. до 17.30ч.

092 692 618

Гр.Враца
ЦГЧ, бул.”Хр.Ботев, бул.”Н.Войводов”, ул.”Кр.Българията”, ул.”Ген.Скобелев”, ул.”Вардар”, ул.”Спортна”, ул.”Г.Апостолов”, ул.”Скакля” и подножието на Врачански балкан / южна част /
Мл. ПИ Пламен Петров
ПИ Александър Стефанов 

РУ-Враца

-вторник от 14.30ч. до 17.30ч.
-четвъртък от 14.30ч. до 17.30ч

092 692 199
092 692 385


Гр.Враца
ЦГЧ, бул.”Н.Войводов”, бул.”В.Кънчов”, ул.”Черноризец Храбър”, ул.”Ниш”, бул.”Хр.Ботев.
ПИ Десислав Петров
Мл.ПИ Любомир Николов

РУ – Враца
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
-четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.

092 692 199

Гр.Враца
ЦГЧ, бул.”Хр.Ботев, ул.”Илинден” №1А, ул.”Остри връх”, ул.”Войнишка”, ул.”Подбалканска”, ул.”Вратица”, ул.”Поп С.Катрафилов” и част от Врачански балкан
Мл.ПИ Александра Тодорова
Мл.ПИ Петко Петков

РУ-Враца
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
-четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.

092 692 638
092 692 199

Гр.Враца
Бул.”В.Кънчов”, бул.”Хр.Ботев”, ул.”Илинден”, Западна промишлена зона, вилна зона “Лиляшка могила” и селата Лиляче, Бели извор и Власатица

ПИ Станислав Начев
Мл.ПИ Николай Николов

понеделник от 13.30ч. до 15.30ч. Враца, РУ-Враца
-вторник от 13.30ч. до 15.30ч. с. Лиляче
-сряда от 13.30ч. до 15.30ч. с. Бели извор
-четвъртък от 13.30ч. до 15.30ч. с. Власатица


 

092 692 375
092 692 638

Селата Паволче, Челопек, Згориград, Лютаджик, кв.Бистрец и Врачански балкан, включващ пещерата “Леденика”, туристически хижи и почивни станции

Мл.ПИ Емил Стефанов

-вторник от 10.00ч.до 12.00ч. с. Челопек, от 12.00ч. до 1400ч. с. Паволче
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Згориград, от 13.00ч. до 15.00ч. кв. „Бистрец”
-четвъртък от 13.00ч. до 16.00ч. с.Лютаджик /всеки последен четвъртък от месеца/
092 692 388

 


Гр.Враца
ж.к.”Металург” /кв.”Предградие”/, ж.к.”Сениче” и западната част на ж.к. "Дъбника" от тролейбусна линия №4, кв.”Кулата” и с.Нефела.

ПИ Наталия Василева
Мл.ПИ Христо Николов

-понеделник от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника” и кв.”Металург”
-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. кв. „Кулата”
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Нефела
-петък от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника” и ж.к.”Металург”

092 692 823
092 692 844Гр.Враца
ж.к. "Дъбника" - Източната част от тролейбусна линия №4.Вилна зона, индустриална зона “Изток”, ученически комплекс, с.Веслец и с.Костелево. 

ПИ Милен Дзипалски

Мл.ПИ Георги Алипиев
Мл.ПИ Пламен Криводолски
Мл.ПИ Тодор Козовски

-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Костелево
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника”
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Веслец
-петък от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника

092 692 824
092 692 816
092 692 830

Гр.Враца
ж.к.”Металург”     /кв.”Предградие”/, ж.к.”Сениче” и западната част на ж.к. "Дъбника" от тролейбусна линия №4, кв.”Кулата” и с.Нефела.
ПИ Иван Георгиев-понеделник от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника” и кв.”Металург”
-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. кв. „Кулата”
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Нефела
-петък от 10.00ч. до 12.00ч. УП”Дъбника” и ж.к.”Металург”

 092 692 812


Селата Чирен, Девене, Три кладенци, Баница, Оходен и Мало Пещене.ПИ Генади Генов
Мл.ПИ Петър Дочовски
Мл.ПИ Христо Славейков
Мл.ПИ Радослав Петров
вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Баница
-вторник от 13.00ч. до 1500ч. с. Оходен
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Девене
-сряда от 13.00ч. до 15.00ч. с. Три кладенци
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Чирен

092 692 812

092 692 827

092 692 816


Селата Горно Пещене, Тишевица, Вировско, Върбица, Мраморен и Голямо Пещене

ПИ Румяна Иванова
Мл.ПИ Цветан Георгиев
Мл.ПИ Владислав Кацарски
Мл.ПИ Илко Пешев

-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Тишевица
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч. с. Горно Пещене
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Вировско
-сряда от 13.00ч. до 15.00ч. с. Върбица
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Мраморен
-четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч. с. Голямо Пещене.

092 692 820

092 692 823

092 692 824


гр.Криводол /от ж.п. линията на северозапад/, селата Пудрия, Г.Бабино, Осен, Краводер, Ботуня, ГлавациПИ  Пламен Дамянов
Мл.ПИ Петър Костадинов
Мл ПИ Христо Христов

-понеделник от 13.00ч. до 15.00ч. гр. Криводол и петък от 10.00ч. до 12.00ч.
-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Пудрия
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч. с. Голямо Бабино
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ботуня
-сряда от 13.00ч. до 15.00ч. с. Краводер
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Главаци 


 


гр.Криводол /от ж.п. линията на изток/ Мл ПИ Христо Христов-вторник и четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. гр. Криводол  гр.Криводол / от ж.п. линията на североизток /, селата Уровене, Баурене, Градешница, Ракево, Добруша, Осен, Галатин, Лесура и Фурен.ПИ Пламен Петков
Мл.ПИ Веселен Ангелов
Мл.ПИ Васил Гешев
Мл.ПИ Христо Петров
Мл.ПИ Христо Христов
-понеделник от 13.00ч. до 15.00ч. гр.Криводол
-понеделник от 10.00ч. до 12.00ч. с Добруша
-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ракево
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч. с. Галатин
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Фурен
-сряда от 13.00ч. до 15.00ч. с. Лесура
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Осен
-четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч. с. Уровене
-петък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Баурене
-петък от 13.00ч. до 15.00ч. с. Градешница


гр.Криводол /от ж.п. линията на запад/ и селата Ракево, Фурен и УровенеМл.ПИ Христо Петров-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Ракево  
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Фурен
-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Уровене 
гр.Криводол /от ж.п. линията на запад/ и селата Добруша, Градешница и БауренеМл.ПИ Васил Гешев
-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с Добруша
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Градешница
-петък от 10.00ч. до 12.00ч. с. Баурене
гр.Криводол /от ж.п. линията на запад/ и селата Осен, Галатин, Лесура.Мл.ПИ  Христо Славейков Христов-вторник от 10.00ч. до 12.00ч. с. Осен
-вторник от 13.00ч. до 15.00ч. с. Галатин
-сряда от 10.00ч. до 12.00ч. с. Лесура