МВР

МВР ИП

 

       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Ръководител

 

Стойко Минчев

 

началник на отдел „Административен“ – ИП-МВР

 

 

сл.тел.: 02/9825855

 

 

Координатор

 

Даниела Кимова

 

специалист Iст.

сектор „Психодиагностични изследвания“ – ИП-МВР

 

 

 

сл.тел.: 02/9825854

 

e-mail: [email protected]