МВР

МВР ИП

 

Методи за психологично оценяване

• Разработване, адаптиране, стандартизиране и внедряване на психодиагностични методи за нуждите на МВР
• Разработване на методи и стандарти за психологично оценяване на служителите в МВР
• Обучение за ползване на психодиагностични методи на специалисти-психолози от МВР
• Разработване на психограми за нуждите на професионалната психодиагностика в МВР

Работата на служителите в сектор "Методи за психодиагностика" е свързана както с адаптацията и  стандартизацията на чуждестранни тестови методики,  така и с разработването на собствени тестови методики.

Психодиагностичните инструменти, разработвани, адаптирани и стандартизирани от сектора са предназначени да измерват широк спектър от психични процеси и качества: интелектуални способности, когнитивни функции, специфични професионални познания и умения, нормални личностни черти, психопатологични синдроми и др.

прочетете повече >>>

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИПУБЛИКАЦИИ В СФЕРАТА НА ПСИХОМЕТРИЯТА