МВР

МВР ИП

 

Професионална психодиагностика


  • Психодиагностични изследвания  на кандидати за назначаване на държавна служба в МВР;
  • Психодиагностични изследвания на служители във връзка с участие в конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност;
  • Психодиагностични изследвания  на служители за участие в мисии на международни организации;
  • Психодиагностични изследвания на кандидати за обучение в Академията на МВР;
  • Психодиагностични изследвания на лица по заявки на външно-ведомствени организации, съгласно съществуващата нормативна уредба и на база постигнати споразумения между МВР и съответната организация.

Съгласно сега действащата нормативна уредба, касаеща реда и условията за провеждане на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР (Наредба № 8121з-344/25.07.2014г.) по отношение на психодиагностичните изследвания на кандидатите се изготвят:

- протоколи от двете части на психологичното изследване;

- психологично заключение на изследваното лице.

Информация относно процедурата по Наредба № 8121з-344/25.07.2014г. можете да намерите тук.

В рамките на кампанията в Академията на МВР се извършва подбор за определяне на психологичната пригодност на кандидат-курсантите.

 


прочетете повече>>>

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


ПУБЛИКАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПСИХОДИАГНОСТИКА