МВР

МВР ИП

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 

1. Какво е участието на Института по психология /ИП/ в конкурсната процедура за постъпване на работа в МВР?


Психолози от ИП участват в провеждането на два етапа от конкурсната процедура - "Психологично изследване" и “Заключително интервю”.


2. Къде се провеждат тези два етапа?


- етап "Психологично изследване" се провежда в сградата на Института по психология - МВР или на територията на психологичните лаборатории в Плевен, Пловдив, Монтана, Благоевград, Бургас и Варна. При голям брой участници в даден конкурс по преценка и след уточнения със съответното структурно звено, може да бъде създадена организация за провеждане на психологичното изследване в помещения на МВР, извън сградите на Института по психология в София и страната.
- етап “Заключително интервю” се провежда на територията на съответното структурно звено-заявител, съответно в София или в страната.


3. Как може да се провери датата за явяване на отделните етапи от конкурсната процедура?


Кандидатите могат да проверят това чрез телефонен или личен контакт със служител на Дирекция “Човешки ресурси”, който е член на съответната конкурсна комисия. Тази информация може да бъде получена и чрез сайта на МВР - Дирекция "Човешки ресурси".


4. Какво е необходимо да носят кандидатите при явяването си в ИП- МВР и психологичните лаборатории в страната?


Кандидатите трябва да носят лична карта и син химикал.


5. Как може да се получи информация за резултатите от етап “ Психологично изследване“?


Резултатите се публикуват в сайта на МВР – Дирекция "Човешки ресурси" или чрез телефонно обаждане на служител на Дирекция “Човешки ресурси”, който е член на съответната конкурсна комисия.