МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

Служители на Института по психология се обучаваха на психодинамично консултиране

В периода 03.12 – 05.12.2019г. в ИП-МВР се проведе обучение на тема „Умения за провеждане на психодинамично интервю в консултативния процес“, водено от д-р Димо Станчев, психиатър, психоаналитик. Участие взеха служители от всички сектори на Института, като, предвид характера на дейността им, най-масово беше присъствието на колегите от отдел „Психологично осигуряване на структури в МВР“.

Обучението премина много интензивно, съчетавайки интерактивен и лекционен формат. Беше предоставена значителна по обем информация, отнасяща се до спецификата в осъществяването на психодинамично ориентирана оценка и консултативен процес в контекста на сравнително затворена и високо йерархизирана институционална среда.

Обучението беше оценено не само като много полезно в теоретичен план, но и като подтикващо към саморефлексия и анализ на значими личностни преживявания, пораждани от и влияещи на професионалното присъствие на психолозите в „работата на терен“, непосредствено с действащи полицейски служители.

19 дек 2019

Участие в работна среща на тема „Възможности за институционално сътрудничество за превенция и противодействие на радикализацията, която води до тероризъм“

На 28.11.2019 г., служители на ИП – МВР взеха участие в работна среща на тема „Възможности за институционално сътрудничество за превенция и противодействие на радикализацията, която води до тероризъм“, организирана от Център за изследване на демокрацията. Срещата бе в рамките на международен проект „Съдебно и полицейско сътрудничество за превенция на радикализацията, която води до тероризъм“, който се реализира от Центъра за изследване на демокрацията в консорциум с 9 европейски академични институции и неправителствени организации. Целта е на проекта е да допринесе за засилване на институционалното сътрудничество относно превенцията на радикализацията посредством разширяване на съществуващите мрежи за обучение. Предвидените в проекта дейности включват разработване и прилагане на иновативни модели за правно образование, в това число създаване на набор от модули и инструменти за изграждане на устойчив капацитет, които отчитат спецификата на националния контекст и осигуряват спазване на основните граждански права.

Срещата бе част от дейностите, включени Работен пакет 2: “Fusion” на проекта. Целта на работния пакет е индентифицирането на ключови теми за разработване на материали за правно образование. Срещата бе организирана под формата на интерактивна дискусия, в която бяха проучени възгледите и мненията на участниците относно следните ключови за изпълнението на Работния пакет теми и въпроси:

  • Политики и мерки за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма в България;
  • Предизвикателства пред възможностите за институционално сътрудничество за превенция и противодействие на тероризма;
  • Добри практики в институционалното сътрудничество за превенция и противодействие на тероризма.

В рамките на дискусията, служителите на ИП – МВР представиха различните дейности по превенцията и противодействието на радикализацията, осъществявани от ИП – МВР и изразиха експертното си мнение по поставените теми и въпроси. В изказванията си те подчертаха, че институционалното сътрудничество по превенцията на радикализацията и тероризма в България трябва да обхваща възможно най-широк кръг от държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към този значим обществен проблем, а успехът на тази дейност в много голяма степен зависи и от взаимодействието на институциите с гражданското общество.

10 дек 2019

Участие на Института по психология - МВР в Национално работно съвещание на представители на разследващите структури на МВР

В рамките на Национално работно съвещание на представители на структурите на МВР с функции по разследване екип от сектор „Консултативна психология и специализирана психологична подготовка“ проведе обучение на тема „Психологични аспекти в превенцията на професионалното прегаряне. Тренинг за развитие на ефективни копинг-стратегии“.

Целта на обучението бе да се повишат специфичните умения за самонаблюдение и идентифициране на индивидуалните реакции на стрес. Тренингът беше проведен в интерактивна форма и ориентиран към осмисляне на собствения опит и емоционалните преживявания от страна на участниците.  Бяха демонстрирани и упражнени ментални мисловни техники за подобряване способността за себерегулация и редуциране на напрежението.

На обучението присъстваха началници на отдели „Разследване“ от Областните дирекции на МВР, началници на сектори в СДВР и други ръководни служители.

26 ное 2019

Проведена работна среща с участието на служители от ИП – МВР и ОСПСОВОР – СДВР

На 20.11.2019 г. се проведе среща между служители на ИП – МВР и на ОСПСОВОР – СДВР. Основна цел на събитието бе по-детайлното запознаване със спецификите на дейността и необходимите умения за пълноценно изпълнение на служебните задължения в ОСПСОВОР. Колегите демонстрираха проверка на футболни фенове, овладяване на футболна агитка с участие на конна полиция, проверка на МПС и откриване на наркотици от страна на обучено куче. Представената от зам.-директора на СДВР старши комисар Антон Златанов презентация предизвика голям интерес и провокира съдържателна дискусия, в която бяха обсъдени съществуващите практики и най-новите тенденции в работата на полицейските служители, свързани с овладяване на масови безредици и кризи. Денят бе изключително ползотворен и за двете страни, като бяха очертани планове за бъдеща съвместна работа.

21 ное 2019

17 ноември 2019 г. - Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

ЖИВОТЪТ НЕ Е РЕЗЕРВНА ЧАСТ

Това е мотото на тазгодишното възпоминание на Световния ден в памет на загиналите при пътнотранспортни произшествия, част трета от Глобалното десетилетие от дейността: безопасни превозни средства. В допълнение той се съгласува с генералната тема на Третата глобална министерска конференция по безопасност на движението по пътищата, която ще се проведе в Стокхолм през февруари 2020 г. на тема „Постигане на глобални цели 2030 г.“

Въпреки мащабните усилия, данните в световен мащаб сочат, че броят на жертвите на пътя, както и на сериозно ранените и заболелите при ПТП и от замърсяването на въздуха е непоносимо висок. Всяка година по целия свят най-малко 1. З милиона загиват и не по-малко от 50 милиона биват сериозно ранени в ПТП. Към това трябва да добавим и увеличаващата се цифра от 4.2 милиона починали в следствие на замърсения въздух, причинен до голяма степен от транспорта. В допълнение, десетки милиони страдат от болести, причинени от замърсяване, в частност от газови изпарения и вредните частици, отделяни от спирачните системи и гумите на автомобилите.

Световната статистика не обобщава данни за загиналите на пътя и за ранените, както и за фатално заболелите в следствие на замърсения въздух. Когато говорим за жертви в следствие на •пътния трафик, ние се фокусираме върху превантивните мерки. Има много причини, за да погледнем по-мащабно на тази глобална стратегия, ако наистина искаме да намерим по-добри решения. Простата истина е, че моторните превозни средства са опасни машини не само заради техния вътрешен и външен дизайн, но и заради замърсяването, което причиняват. Следователно, трябва да признаем, че два пъти повече са жертвите от замърсяването, което е причинено от изгорелите газове и вредните частици, отделяни от спирачните системи и гумите на автомобилите, отколкото от катастрофи на пътя. Затова трябва да предприемем съществена стъпка да променим тази тенденция. Нашите права на живот и здраве без съмнение са поставени под въпрос всеки ден по световните пътища и улици. В тази връзка спешно трябва да признаем недалновидността на настоящия модел за безопасност на движението по пътищата, който не обединява мерки срещу замърсяването, водещо до фатален край. Само тогава можем да се изправим срещу комплекса от реалността на тази пандемия и да отдадем почит в памет на всички жертви.

Необходимо е да се замислим относно типа мобилност, който имаме днес, базиран на ценности като неотложност, себелюбие и материализъм. Този модел не се вписва в рамките на едно зряло общество, в което икономическите и екологичните последици рефлектират върху цялото човечество.

Моторните превозни средства се произвеждат, за да предоставят на собствениците им свобода на придвижване и усещане за лично надмощие чрез скоростта. Това ги превръща и в рискови машини. Човешкият живот не е резервна част, която може да се замени, ако е счупена. Така че опасността да бъдем убити от тях в следствие от лош контрол или от замърсяването, което причиняват, не може да бъде „резервна част". Опасността е част от тяхното предназначение и дизайн.

За да се постигнат заложените от ООН устойчиво развиващи се цели 3.6 и 11.2 (по-добро здраве и постоянно развитие на околната среда), ние трябва да приемем истината и да разберем, че визия „Нула” не е само желана цел, но е и следствие от пътния трафик, който се нуждае от по-леки и безопасни автомобили, както и от нула вредни емисии, а спрямо транспорта целта е да се редуцират дългите дистанции, като фокусът е върху „продукти без километри”.

12 ное 2019