МВР

МВР ИП

 

Актуални новини

8 НОЕМВРИ - ПРОФЕСОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИЦИЯ

Архангелов ден

Скъпи колеги!
Днес, в деня на вашия професионален празник Българската православна църква отбелязва дена на  Архангел Михаил - „пазител на душите и борец против злото“.
В православната именна традиция няма друг божи хранител с толкова много длъжности: „вожд на небесните сили“, „борец против духовете на тъмнината“, „защитник на християните от дявола“, „предводител на христовите армии срещу езичниците“, „пазител на нашите души“ и „душевадец.
Невъзможно е да не направим паралел - вашата професия изисква смелост и отдаденост, вие сте своеобразни борци против злото, призванието ви е да защитавате и да пазите другите, да търсите справедливост.
Бъдете здрави! Бъдете обичани и споделени в радост и щастие! Бъдете себе си и не се отказвайте от мечтите си!

                                        Честит професионален празник, колеги!
                                           Честит имен ден на всички именици!

08 ное 2021

Участие в конферентно събитие на тема „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“

В периода 27-29 октомври 2021 г. представител на Института по психология взе участие в семинар „Генератор на идеи: Политики за развитие на публичната администрация“.  Събитието представляваше първата по рода си своеобразна алумни среща на участници от Лятната академия за млади лидери в държавната администрация към Института по публична администрация, чиято цел беше да се използва колективната интелигентност в търсене на идеи за развитие на по-добри политики.

Първият ден на конферентното събитие беше открит с приветствие към участниците от страна на директора на ИПА – г-н Павел Иванов, последван от модераторите г-н Радослав Миланов – дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет, г-жа Деница Голева - Държавна агенция „Електронно управление“.  Поставиха се акценти върху общите усилия за развитие на администрацията и значимостта на развитието на професионалните мрежи в нея за генериране на идеи. Представени бяха предприетите мерки за дигитализацията на процесите в администрацията, както и индикаторите за оценка и ефективност на администрацията, които са от значение при формиране и реализиране на политиките.

В последващите два дни от семинара участниците разгледаха проблемите от гледна точка на  различните заинтересовани страни, определиха основните идеи, които според тях ще допринесат в най-голяма степен за развитието на модерна и достъпна администрация, изготвиха планове за действие, като описаха необходимите стъпки и ресурси. В заключителната част на събитието екипите презентираха идеите си и най-голям брой гласове събра презентацията, посветена на „Гражданско участие, прозрачност и контрол“.

Предстои идеите да бъдат обобщени, за да могат да бъдат доразвити при разработването на политики и добри практики в администрацията.

Семинарът се осъществи при спазване на актуалните противоепидемични мерки – на всички участници и в Академията беше изискан документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19, документ, удостоверяващ, че лицето е преболедувало от COVID-19 или отрицателен PCR/антигенен тест.


03 ное 2021

Служител на сектор „Криминална психология“ успешно защити докторска дисертация

На 02.11.2021 г. в Академията на МВР се състоя публична защита на дисертационния труд на Мария Димитрова Стойчева, докторант – задочна форма на обучение в катедра „Психология и управление на полицията“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. Темата на дисертационния труд е „Изследване на фактори за неопределен резултат при прилагането на полиграфския метод в разследването на криминални престъпления“ и представлява задълбочено и системно изследване, което има не само научно, но и подчертано научно–практическо значение. Приносът на реализираното изследване е свързан с емпиричната и статистическа идентификация на факторите, кореспондиращи с правилата на полиграфската процедура, които влияят върху неопределените полиграфски резултати. Иновативният характер на проведеното дисертационно изследване се определя от факта, че за първи път в нашата криминална и юридическа психология се анализират данни от полиграфски изследвания по конкретни разследвани престъпления. При това е разработен теоретичен психологичен модел на лъжата, обосноваващ психологическата ѝ феноменология и психологическата специфика на самата процедура на полиграфското изследване.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се на интернет страницата на Академията на МВР.


02 ное 2021

ИНСТИТУТЪТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – МВР ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 08.10.2021г. Институтът по психология отбеляза 50 години от създаването си, като направи равносметка на половинвековната си история и очерта перспективите пред бъдещето. „Институтът премина през всички етапи на развитието, валидни за всеки един от нас - с амбициите, възходите, грешките, кризите, изводите. Спечелихме доверието както на колегите в МВР, така и на структури извън организацията и станахме много по-разпознаваеми.“ С тези думи ст. комисар Даниела Николова – директор на Института по психология – МВР откри програмата  на събитието. На празника присъстваха министърът на вътрешните работи г-н Бойко Рашков, директори на дирекции в МВР и техни представители, гости от академичната общност и партньорски организации.

            „Институтът по психология – МВР е утвърден лидер в приложната психология – неразделна част от общата мисия да обезпечаваме сигурността на страната ни.“ – каза в обръщението си към гостите на юбилейното честване министър Рашков. Поздравления отправиха и представители на академичната психологична общност в България в лицето на проф. С. Карабельова, декан на Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“. Институтът беше отличен с годишна награда „За най-добър принос в приложната психология за 2021г. в България“, присъдена от Дружеството на психолозите в България и Асоциацията по приложна психология. Наградата бе връчена от проф. Сава Джонев и г-н Стою Недин. Партньорите ни от неправителствения сектор, с които Институтът работи в последните 10 години по различни проекти - Институт по психология на групите, Сдружение  „Инфорома“ и Ротари клуб София, също изказаха благодарност и удовлетворение от съвместните ни инициативи. Получихме 23 поздравителни адреса от различни структури на МВР и партньорски организации.

            Интересът на присъстващите бе силно привлечен от демонстрациите на умения на деца от гр. Пещера – участници в Програмата „Детско полицейско управление“, в чиято реализация участва и Институтът по психология. Вълнение и положителни емоции предизвика едночасовият филм със спомени на бивши колеги на Института. След това програмата премина в неформалната си част – коктейл и непосредствено колегиално общуване.

            Успоредно на събитието се провеждаше благотворителен базар с ръчно изработени от колеги от ИП предмети на изкуството. Набраните средства ще бъдат предоставени за подпомагане здравните грижи за деца на наши колеги.

            Атмосферата на юбилея може да бъде обобщена с думите на директора на ИП: „Вече сме на 50. Днес емоциите  и ентусиазмът са по-малко, но много повече са знанията, опитът, разбирането и увереността у всеки един от нас. Както подобава на зрялата ни възраст като организация“.


12 окт 2021

Провеждане на транснационална организационна среща по проект „SAFEWELL“

1


В период 14-16.09.2021 г. беше проведена транснационална организационна среща на партниращите организации по проект „
SAFEWELL“. На срещата присъстваха представители на: Федерална полиция – Белгия (Police Federale Belgique), Гранична полиция  – Румъния (Romanian Border Police), Министерство на вътрешните работи Румъния (Romanian Ministry of Internal Affairs), НПО „APASANDRO” – Румъния,  Института по психология на МВР и на дирекция „ПУБ“. Целта на срещата беше да се обсъдят промените в графика на изпълнение на дейностите и тяхното забавяне предвид COVID-19, както и въпроси, свързани с отчетността и планираните резултати.

Срокът на проекта беше удължен до август 2022 г.  като от неговия календар не се предвижда да отпаднат планирани дейности. През следващите месеци се предвижда провеждането на нова среща с цел отчитане на напредъка.

24 сеп 2021